Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Partola_070673!.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
2.63 Mб
Скачать

4.3.2. Розрахунок розміру вантажної площі складу

Визначення об’єму середнього запасу можна здійснити за наступною формулою:

(4.5)

Зср.= (1879784 *0,35*0,40*0,60*90)/365*6=14211166 / 2190 = 6489

де О – прогноз обороту за період в натуральних одиницях, приймаємо як загальний вантажообіг по чотирьом постачальникам за рік;

Т – запланована оборотність запасів, днів обороту;

Д – число днів в плановому періоді;

Ч – число одиниць в транспортній упаковці;

a, b, c – довжина, ширина та висота транспортної упаковки, м.

Заплановану оборотність запасів визначають за допомогою визначення кількості оборотів запасів за рік, тобто:

(4.6)

n = 4

де n – кількість оборотів запасів за рік;

- середній вантажообіг за рік, одиниць.

Запланована оборотність запасів дорівнюватиме:

(4.7)

Розрахунок вантажної площі виконується за формулою (4.8):

=3085 м 2(4.8)

де - коефіцієнт нерівномірності завантаження складу, який визначається, як відношення вантажообігу найбільш напруженого місяця до середньомісячного вантажообігу складу. Середньостатистичне значення цього коефіцієнта в торгівлі складає 1,25;

- середнє значення навантаження на один квадратний метр вантажної площі складу, кубічний метр на квадратний метр. Для складів оптової торгівлі, значення середнього об’єму товарної маси, яка зберігається на квадратному метрі вантажної площі при висоті складського приміщення 6 м – 2,63 м 3.

4.3.3. Розрахунок розміру допоміжної площі складу

Допоміжна площа складу тісно пов’язана з його вантажною площею. Нормативи технологічного проектування складів оптової торгівлі встановили, що ця залежність приблизно має вигляд:

= 2775 м 2 (4.9)

Розмір допоміжної площі враховує також ширину робочого коридору техніки, яка використовується, розмір сітки колон та орієнтацію осі піддону відносно осі стелажа.

4.3.4. Розрахунок площі ділянки приймання

Площу ділянки приймання розраховують за допомогою показника розрахункових навантажень на 1 м2 площі на ділянках приймання і комплектування за формулою:

(4.10)

де Q – об’єм обороту, у.о. за рік;

- доля товарів, які проходять через ділянку приймання;

q – показник розрахункових навантажень на 1 м2 площі на ділянках приймання і комплектування, т/м2 ;

- кількість днів перебування товару на ділянці приймання;

- приблизна вартість 1 т товару, що зберігається на складі, у.о./т.

Sпр =55 м2 (4.11)

4.3.5. Розрахунок площі ділянки комплектування

Площа ділянки комплектування, так як і площа ділянки приймання, може бути визначена на основі показника розрахункових навантажень на 1 м2 площі на ділянках приймання і комплектування, т/м2 :

(4.12)

S км = 55 м2 (4.13)

де - доля товарів, які підлягають комплектуванню на складі;

- кількість днів перебування товару на ділянці комплектування.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]