Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Partola_070673!.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
2.63 Mб
Скачать

4.4. Розробка рекомендацій щодо ресурсного забезпечення роботи складу (підйомно-транспортне обладнання, персонал)

4.4.1. Розрахунок оптимальної кількості підйомно-транспортних машин і механізмів

Вибір типів засобів механізації, а також визначення їхньої кількості ґрунтується на прийнятій схемі технологічного процесу переробки вантажів і схемі розміщення технологічного устаткування в складських приміщеннях.

Розрахунок потреби кількості механізмів провадиться окремо для основних операцій технологічного процесу переробки вантажів.

Розрахунок потреби в техніці може бути представлений у вигляді електронних таблиць Excel. Це дозволить, закладаючи значення параметрів, що змінюються, виходити на підсумкову потребу в коштах механізації, як по окремих потоках, так і сумарно по всьому складі.

Розрахунок необхідної кількості механізмів визначається за допомогою формул по формулах (4.16-4.20).

Потреба в механізмах при надходженні товарів на склад:

(4.16)

=1879784*1/360=5221

де Nнадходження -потреба в техніці, що обслуговує вхідний потік;

Ескл - одноразова місткість складу, пакетопіддонів (піддон);

3 - товарооборотність, днів;

Унадходження - рівень механізації робіт при надходженні товарів на склад, %;

Тцикла - тривалість циклу роботи механізму, сек/піддон;

tмех - добовий ресурс робочого часу механізму, сек/зміну

kзапасу - коефіцієнт запасу техніки;

kн.п. - коефіцієнт нерівномірності надходження товарів на склад.

Потреба в механізмах при розміщенні на зберігання і їх відборці на складі розраховується за наступними формулами:

; (4.17)

, (4.18)

де Ест - ємність стелажного устаткування, піддонів;

Ештаб - ємність штабельного зберігання, піддонів;

Уст — рівень механізації при укладанні вантажів у стелажі, %;

Уштаб — рівень механізації при обробці штабелів, %.

Потреба в механізмах при відправленні товарів зі складу:

(4.19)

де kн.в. - коефіцієнт нерівномірності відправлення товарів зі складу.

Значення коефіцієнта нерівномірності розраховується згідно даних компанії, як відношення вантажообігу найбільш напруженого місяця до середньомісячного вантажообігу складу.

Добовий ресурс робочого часу механізму визначається за формулою:

tмех = Троб.ч ∙kвик.ч.∙kгот (4.20)

tмех = 28800*0.75*0.8=17280 хв.

де Троб.ч - добовий ресурс робочого часу;

kвик.ч - коефіцієнт використання техніки за часом (0,75);

kгот - коефіцієнт готовності механізму (0,8);

kзапасу - коефіцієнт запасу техніки (1,2).

Наприклад:

Троб.ч = 3600с/год∙8год/зміну∙1зміну/добу =28800 с/добу

де 3600с/год - кількість секунд у годині, с/год;

8год/зміну - кількість годин роботи механізму в зміну, год/зміну;

1зміну/добу - кількість змін у добу (при однозмінній роботі), змін/добу,

Електронавантажувачі трьохопірні 24В CATERPILLAR

Основні переваги:

- Новий  сучасний і привабливий дизайн, із чіткою відповідністю загальним характерним рисам дизайну навантажувачів Cat Lift Trucks.

- Дуже компактні зовнішні габарити роблять цю модель особливо підходящою для роботи у вузьких проїздах, де потрібна чудова маневреність.

- Елементи керування піднімальним пристроєм розташовані в безпосередній близькості від оператора на кришці батареї, збоку від сидіння.

- Повністю програмувальний контролер із двома режимами попередньої установки, для приведення параметрів навантажувача у відповідність робочим умовам.

- Повна оглядовість для комфортної й безпечної роботи

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]