Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
P1__2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
1.26 Mб
Скачать

Національний авіаційний університет Інститут повітряного і космічного права

Бєглий Олександр Васильович

КосмічнЕ пРаВо

Конспект лекцій

_ _______________________________________________

Київ

2004

УДК 347. 85 (042.4)

ББК Х 912.55я7

Б375

Укладач О.В.Бєглий

Рецензент Т.П.Кудлай

Затверджено на засіданні Вченої ради Інституту повітряного та космічного права 29 червня 2004 року.

К

Б375

осмічне право: Конспект лекцій / Уклад. О.В. Бєглий. – К.:НАУ, 2004. – 244 с.

Посібник висвітлює загальні питання теорії та актуальні проблеми міжнародного космічного права. Аналізуються проблеми правового регулювання світового ринку космічних послуг і технологій та стан розбудови національного законодавства України з питань космічної діяльності.

Для студентів Юридичного інституту НАУ спеціальностей «Правознавство» та «Міжнародні економічні відносини».

УДК 347. 85 (042.4)

ББК Х 912.55я7

  • О.В. Бєглий

  • НАУ, 2004

Зміст Стор.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4

ПЕРЕДМОВА 6

Модуль І. МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО 10

Лекція 1 Поняття та джерела міжнародного космічного права 10

Лекція 2 Принципи міжнародного космічного права 23

Лекція 3 Роль Організації Об'єднаних Націй в прогресивному розвитку міжнародного космічного права 36

Лекція 4 Міжнародно-правовий режим космічного простору 57

Лекція 5 Правовий статус космічних об'єктів 71

Лекція 7 Правове регулювання прикладних видів космічної діяльності 102

122

Лекція 9 Відповідальність у міжнародному космічному праві 147

Модуль ІІ. НАЦІОНАЛЬНЕ КОСМІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 163

Лекція 10 Правове регулювання світового ринку космічних послуг і технологій 163

Лекція 11 Актуальні проблеми міжнародного космічного права 196

Лекція 12 Національне космічне право України 219

Перелік умовних скорочень

АМП - Асоціація міжнародного права

ВМО - Всесвітня метеорологічна організація

ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності

ГСО - геостаціонарна орбіта

ДЗЗ - дистанційне зондування Землі з космосу

ЕЛДО - Європейська організація з розробки і створення ракет-носіїв

ЕСРО - Європейська організація з дослідження космічного простору

ЄВТЕЛСАТ - Європейська організація супутникового зв’язку

ЄВМЕТСАТ - Європейська організація з експлуатації метеорологічних супутників

ЄКА - Європейське космічне агентство

ЄЦКП - Європейський центр космічного права

ІНМАРСАТ - Міжнародна організація мобільного супутникового зв’язку

ІНТЕЛСАТ - Міжнародна організація супутникового зв’язку

ІНТЕРСУПУТНИК - Міжнародна організація космічного зв’язку

КА - космічний апарат

КВКП - Комітет Організації Об’єднаних Націй з використання космічного простору в мирних цілях

КК – космічний корабель

КОМСАТ - Корпорація супутникового зв’язку США

КОСПАР - Комітет з дослідження космічного простору Міжнародної спілки наукових союзів

КТ - космічна техніка

КТР – Конференція ООН з торгівлі та розвитку

ЛЕНДСАТ - Державна програма та супутникова система ДЗЗ США

маа - Міжнародна астронавтична академія

МАФ - Міжнародна аеронавтична федерація

МБРР - Міжнародний Банк реконструкції та розвитку

МІКП - Міжнародний інститут космічного права

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]