Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pidruchnikBZhD2011-08.doc
Скачиваний:
503
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
5.54 Mб
Скачать

Задачі забезпечення безпеки за критеріями ризиків

Оцінка ризику забезпечує основні вхідні дані в програму управління ризиком. Задачі управління ризиком наступні:

1) визначити, який несприятливий чинник являєнайбільшунебезпеку (якуготове сприйняти суспільство);

2) розглянути, чи варіантиуправління (регулювання)єдоступними;

3) виконувати відповідні дії,щоб зменшити (або ліквідувативзагалі) неприйнятні ризики (здійснення програми);

4) оцінка наслідків.

Однак, такіоцінки самі пособі незабезпечують відповіді на багатопитань, на якіменеджери ризикуповиннівідповісти. Який рівень експозиції відфактора ризику є неприйнятним ризиком або інакше, який рівеньприйнятно безпечний? Які ждопустимі значення невпевненості і невизначеностіприоцінці ризиків? Які компромісні механізми можливо і необхідновпровадитив програмузниження ризику, з урахуваннямпереваг, які досягаються, івитрат на процедури вдосконаленогоуправлінняризиком?Чи з'являться нові ризики, як наслідок зменшення існуючихризиків?Такі відповіді, очевидно, знаходяться під впливом пріоритетів і цінностей суспільства, і їх розподіл вимагає політичних концептуальних рішень.

Викладені вище задачі визначення за виразами (1)-(5) і нормування за виразами (6)-(7) ризиків R(t), [Rc(t)]і Rc(t) висуваютьна перше місце розробку методів і механізмів реалізації нової технології забезпечення і підвищення рівня безпеки за критеріями ризиків. Суть цієї технології полягає в тому, що методи і механізми, що розробляються, повинні бути заснованими на теорії ризиків –стан безпеки оцінюється кількісно через вказані вище ризики. Тому і заходи щодо забезпечення і підвищення безпеки можуть та повинні обгрунтовуватися через зниження ризиків. Виходячи з того, що найзначущими в теорії безпеки є індивідуальні і економічні ризикиR(t), [Rc(t)] та Rc(t), для досягнення розрахунковими ризикамиR(t)на даному відрізку часуtприйнятних ризиків[Rc(t)]і запасів по ризикахnR необхідне здійснення комплексів заходів з відповідними економічними витратамиZ(t). Ці заходи, спрямовані на зниження ризиківR(t) до рівня[Rc(t)] повинні бути ефективними і пов'язаними з рівнями розрахункових ризиківRc(t):

(8)

де mz – коефіцієнт ефективності економічних витрат на зниження економічних ризиків (mz1).

Актуальними задачами для суспільства у сфері аналізу ризику з урахуванням виразу (8) є:

- узагальнення досвіду реалізації державних, регіональних і галузевих програм по зниженню ризиків надзвичайних ситуацій, по забезпеченню промислової, енергетичної, екологічної, транспортної радіаційної безпеки, по технічному регулюванню;

- оптимізація витрат Z(t)з досягненням максимальних значень коефіцієнтаmz з урахуванням ризиківR(t), що формуються;

- розробка науково-методичних рекомендацій з планування і реалізації найефективніших заходів в штатних, кризових і надзвичайних ситуаціях.

Узагальненим виразом аналізу і забезпечення безпеки по критеріях ризиків на основі співвідношень (1)-(8) є наступне:

(9)

У виразі (9) відображені практично всі основні задачі, що стоять перед суспільством на найближчу і віддалену перспективу:

- науковий аналіз ризиків R(t)через його основні компонентиP(t), U(t);

- обгрунтування прийнятних ризиків [R(t)];

- науково-методичне обгрунтування граничних ризиків Rс(t)і запасівnRпо ризиках;

- розробка методичних рекомендацій по формуванню і реалізації заходів, направлених на зниження ризиків R(t)до прийнятних[R(t)] і забезпечуючих оптимальні запасиZ(t) із заданою ефективністюmZ.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]