Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pidruchnikBZhD2011-08.doc
Скачиваний:
503
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
5.54 Mб
Скачать
   1. Менеджмент безпеки на підприємтсві

Жорстока боротьба за місце на світовому ринку, вдосконалення економічного захисту відбувається в останні роки у всіх країнах. Наприклад, у США з метою прийняття відповідних заходів щодо забезпечення економічної безпеки країни затверджено мемо­рандум, в якому викладено основний зміст Національної програми забезпечення економічної безпеки. Результатом реалізації програми було створення єдиної системи економічної безпеки, направленої на збереження лідерства США в технологічних областях і забезпечення економіч­них інтересів країни. Міжвідомчою робочою групою були визначені параметри загальної політики в області еконо­мічної безпеки; запропоновані проекти нових інструкцій і директив; внесені зміни до системи підготовки і перепід­готовки кадрів; запропоновано випуск, як допоміжного довідкового матеріалу, єдиного “Каталогу загроз економіч­ної безпеки і їх оцінка”.

Не відстають у цьому питанні і західноєвропейські країни: в останні роки західноєвропейські засоби масової інформації постійно знайомлять своїх читачів з методами та прийомами, які використовуються в економічній боротьбі із конкурентами.

Історичні дані свідчать про постійний підвищений інтерес до України у всі віки, не є виключенням він і сьогодні, адже в Україні з’явилися і активно діють багато структур економічної розвідки, міжнародної організованої злочинності.

Основні поняття корпоративної безпеки

Із зникненням так званої радянської загрози між державами знову починається суперництво, але вже за місце на світовому ринку. Сучасна світова економічна війна набирає масштабності в найрізноманітніших формах як між державами, так і між підприємствами та орга­нізаціями. Її характерними рисами є ліберальні промови з однієї сторони і протекціоністська практика з іншої, прагнення домінувати в валютній сфері, нерівноправні тарифні угоди, безмірний торговий експансіонізм і конку­ренція з порушенням економічних норм.

Одночасно ростуть і ставки: в надто слабких краї­нах під загрозу стає навіть їхня економічна незалежність, їх соціальній стабільності загрожує безробіття. Більше того, на карту поставлена стабільність загальної ситуації в світі і вже в самому найближчому майбутньому.

Кримінологічна злочинна діяльність в сфері економіки найбільш взаємозв’язана з багатьма іншими видами злочинної діяльності, тому найбільш важливою на сьогодні є проблема економічної безпеки.

Джерела загроз об’єкту економіки Зовнішні загрози:

 • ринкові (економічні) фактори

 • надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціального характеру

 • політико-правові фактори

Внутрішні загрози пов’язані з:

 • недодержанням правил безпеки, недбалістю персоналу;

 • ненадійністю та недосконалістю обладнання, технологічних процесів;

 • протиправними діями працівників підприємства;

 • незадовільною організацією роботи підприємства та недостатньою кваліфікацією персоналу.

Кримінологічна загроза безпеки економіки – це сукупність факторів і умов, що становлять небезпеку для нормального функціонування будь-яких об’єктів економіки.

Суб’єктами кримінологічних загрозбезпеки об’єктів економіки є:

 • спецслужби іноземних держав, діяльністю яких є добування цінної інформації, здійснення підривних акцій відносно об’єктів економіки;

 • недержавні організації та окремі особи, які спеціалізуються на проведенні промислового шпіонажу;

 • організована злочинність;

 • підприємства – конкуренти;

 • окремі особи, що виконують протиправні та інші деструктивні наміри відносно об’єктів еко­номіки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]