Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оригінал_Відповіді_БО_14.01♥.docx
Скачиваний:
28
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
161.18 Кб
Скачать
 1. Способи виправлення помилок у бухгалтерському обліку.

Найчастіше помилки виникають:

 • при оформленні первинних документів;

 • при перенесенні даних з одного документа в інший;

 • при рознесенні даних в регістрах синтетичного і аналітичного обліку.

Причини виникнення помилок:

 • надмірна завантаженість облікових працівників;

 • відсутність нормальних умов праці, що може призвести до швидкої втомлюваності, неуважності, роздратованості;

 • низький рівень кваліфікації робітників;

 • недосконалість нормативно-правової бази;

 • відсутність належної консультаційної підтримки.

Види помилок: механічні, технічні, методичні.

Способи виявлення помилок:

 1. взаємоперевірка;

 2. інвентаризація;

 3. вибірка;

 4. пунктування;

 5. перевірка кореспонденції рахунків працівником більш високої кваліфікації.

Способи виправлення:

 1. коректурний (використовується для виправлення помилки, що була допущена в первинному документі).

 2. червоного сторно (записи здійснюються червоною постою; для зведених регістрових операцій; помилки з сумою, віднімаємо суму);

 3. додаткового запису (проводки) (у даному випадку потрібно додати суму).

 1. Інвентаризація та її роль в бухгалтерському обліку. Виявлення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку.

Інвентаризація є способом виявлення з наступною реєстрацією господарських операцій, що не охоплюються в момент їх здійснення, тобто це спосіб підтвердження правильності й достовірності бухгалтерського обліку і звітності.

За повнотою охоплення може бути повна або часткова; залежно від характеру – планова чи позапланова (раптова).

Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємствах за наказом керівника створюються постійно діючі інвентаризаційні комісій у складі керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, матеріально-відповідальних осіб.

Очолює таку комісію керівник або його заступник.

В процесі проведення інвентаризації дані реєструють в «інвентаризаційному описі», який підписується усіма членами комісії та передається до бухгалтерії, на основі якого складають «порівняльну відомість», де визначаються результат інвентаризації:

 1. відповідність фактичних і бухгалтерських записів;

 2. фактичний залишок менше облікового (нестача);

 3. фактичний залишок більше облікового (надлишок);

 4. пересортування.

Результати інвентаризації відображають у такому порядку:

 1. надлишки підлягають оприбуткуванню та зарахуванню до доходів діяльності;

 2. нестачі у межах природного убутку списуються на витрати (висушування, утруска, випаровування);

 3. понаднормові нестачі, а також втрати від псування цінностей списуються на винних осіб, а якщо винних не встановлено – списуються на витрати;

 4. пересортування підлягають зарахуванню.

Висновки і пропозиції комісія оформляє Протоколом інвентаризаційної комісії, який подається на затвердження керівникові.