Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оригінал_Відповіді_БО_14.01♥.docx
Скачиваний:
28
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
161.18 Кб
Скачать
  1. Документальне оформлення та облік переміщення та вибуття виробничих запасів.

Якщо запаси надходять на склад з цехів виробництва чи інших складів їх оприбутковують за допомогою накладної на внутрішне перміщення матеріалів (форма М11).

Первинні документи постачальників реєструються у журналі обліку надходження вантажів (форма М1).

До документів, що відображають відпуск матеріалів зі складу відносять лімітно-забірні картки, накладні вимоги на відпуск (внутрішне перміщення) матеріалів, акт вимога на заміну (додатковий відпуск матеріалів).

На складах облік наявності і руху запасів ведеться по картковій системі, коли оформлюються картки або книги складського обліку. В кінці звітного місяця матеріально-відповідальна особа оформляє реєстр здачі документів і передає до бухгалтерії.

Крім того, може вестись книга або відомість про залишки та звіт про рух матеріальних цінностей.

Стороннім організаціям видача запасів оформляється наказами та накладними, товарно-транспортними документами, рахункаи-фактури. Первинні документи по надходженню і витрачанню виробничих запасів реєструють у реєстрі приймання – здачі документів (форма М13).

На складах облік наявності і руху виробничих запасів і МШП ведуть в картках форми М12 і МШ2.

Аналітичний облік руху виробничих запасів та МШП ведуть по окремим групам матеріально відповідальних осіб, рахункам і спец відомостях.

Синтетичний облі запасів ведуть на рахунку 20 і МШП на рахунку 22.

Синтетичний облік ведуть у журналі №5 по обліку витрат і в журналі №3 по обілку розрахунків з постачальниками та з підзвітними особами.

  1. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (мшп).

До МШП належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема в с/г це: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

Первісною вартістю МШП, що виготовляються власними силами, визнається собівартість їх виробництва. Первісною вартістю МШП, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками підприємства їх справедлива вартість. Первісною вартістю МШП, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість.

Облік МШП ведеться в місцях зберігання і експлуатації за матеріально відповідальними особами в Книгах або Картках складського обліку. МШП передаються від однієї матеріально-відповідальної особи до іншої на підставі накладних або лімітно-забірних карток.

За дебетом рахунку 22 «МШП» відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені МШП, за кредитом — за обліковою вартістю відпуск МШП в експлуатацію із списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псу­вання таких предметів.

Аналітичний облік МШП ведеться за видами предметів за однорідними групами, уста­новленими, виходячи з потреб підприємства.

Аналітичний облік МШП, що є на складі, в бухгалтерії підприємства здійснюють у Книзі обліку продуктів і матеріалів, записи в якій роблять за групами предметів, їх найменуванням і за матеріально відповідальними особами за кількістю, ціною і вартістю загалом по господарству.