Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dovidka.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

ІнтерТест. Системна підготовка до ЗНО. Модуль «Історія України».

ЗМІСТ

ЗМІСТ 1

Від найдавніших часів – перша половина XVI. 6

Стародавня історія України. 6

Поява та розселення людей на території України. 6

Кочівники та Античні міста-колонії на території України. 7

Велике розселення слов’ян. 11

Виникнення та розквіт Київської Русі. 15

Утворення Київської Русі. 15

Розквіт Київської Русі. 17

Роздроблення Київської Русі та Галицько-Волинська держава. 19

Роздроблення Київської Русі. 19

Об’єднання Галицько-Волинського князівства. 23

Монгольська навала та занепад Галицько-Волинського князівства. 26

Розвиток культури Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. 26

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (др. пол. XІY – пер. пол. XYІ ст.). 31

Входження українських земель до складу Великого князівства Литовського. 31

Українські землі під владою Речі Посполитої. 33

Утворення кримського ханства. 34

Утворення українського козацтва. 35

Входження українських земель до складу Угорщини,Молдавії та Московської держави. 37

Розвиток культури та освіти у др. пол. XІY – пер. пол. XYІ ст. ст. 38

Друга половина ХYІ – перша половина ХYІІІ ст. 40

Українські землі в другій половині XYІ ст. 40

Соціально-економічна структура українського суспільства в другій половині ХV ст. 40

Заснування Запорозької Січі та початок національно – визвольного руху. 41

Церковне життя та діяльність братств. 43

Українська культура та розвиток мистецтва. 43

Українські землі в першій половині XYІІ ст. 46

Господарські та соціальні відносини. 46

Українське козацтво та національно-визвольні повстання. 47

Релігійна ситуація та розвиток культури і освіти. 49

Національно-визвольна війна українського народу середини XYІІ ст. 50

Передумови і початок Національно-визвольної війни. 50

Заснування української козацької держави – Війська Запорозького. 53

Гетьманщина в системі міжнародних відносин. 55

Українські землі в 60-80-ті рр. XVІІ ст. 58

Криза козацької автономії. 58

Політичний розкол України в ході громадянської війни. 59

Соціально-політичний устрій, господарське та культурне життя Гетьманщини в др. пол. XYІІ ст. 63

Запорізька Січ і Слобідська Україна в др. пол. XYІІ ст. 64

Українські землі наприкінці XYІІ – першої половини XYІІІ ст. 65

Україна в період гетьманування І.Мазепи 65

Україна після Полтавської битви. 66

Розвиток культури та освіти. 67

Друга половина XYІІІ ст. – початок ХХ ст. 69

Українські землі в другій ХYІІІ ст. 69

Ліквідація автономного устрою Гетьманщини. 69

Ліквідація Запорізької Січі та скасування козацького устрою на Слобожанщині. 70

Заселення Південної України. 70

Розгортання гайдамацького і опришківського руху та зміни у політичному житті Правобережної України. 71

Адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель та реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ. 72

Україна в першій половині ХІХ ст. 73

Включення українських земель до складу Російської імперії. 73

Адміністративно-територіальний поділ українських земель та зародження ринкової економіки. 73

Розвиток національного руху та поширення російського і польського суспільних рухів. 77

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії. 79

Діяльність «Руської трійці» та Головної руської ради. 80

Культура України наприкінці ХYІІІ – у першій половині ХІХ ст. 82

Національне відродження. 82

Відкриття університетів та культурно-освітній рух. 84

Розвиток мистецтва та літератури. 86

Україна в другій половині ХІХ ст. 89

Реформи 60-70 – х років. 89

Політика Росії щодо України та розвиток громадівського руху. 96

Політика Австрії щодо України. 98

Розвиток кооперативного руху та трудова еміграція. 99

Політизація національного руху і утворення перших політичних партій. 100

Культура України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 102

Піднесення української культури. 102

Розвиток освіти та науки. 102

Церковне життя. 103

Україна на початку ХХ ст. 105

Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. 105

Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. 108

1914 -1939 рр. 110

Україна в Першій світовій війні. 110

Позиції українських сил щодо війни. 110

Перебіг воєнних дій на території України в 1914 -1917 рр. 110

Бойовий шлях легіону Українських січових стрільців. 111

Українська революція 112

Революційні події в Україні 1917 – на початку 1918 р. 112

Діяльність УЦР. 112

Проголошення УНР та війна УНР з Радянською Росією. 114

Україна в боротьбі за збереження державної незалежності. 116

Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928рр.). 122

Політика НЕПу в УСРР. 122

Українське національне відродження. 122

Політика коренізації. 123

Радянська модернізація в Україні. 125

Індустріалізація. 125

Колективізація. Голод 1932 – 33 років. 126

Західноукраїнські землі в 20 – 30-х роках. 127

Культурне та релігійне життя. 129

1939 р. – початок ХХІ ст. 132

Україна в роки Другої світовій війні. 132

Передумови та початок Другої світової війни. 132

Окупація України та встановлення окупаційного нацистського режиму. 133

Розгортання партизанського руху, створення УПА. 135

Визволення України та перемога у Великій Вітчизняній війні. 137

Культура України в роки ВВВ. 137

Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – середині 50-х років. 138

Повоєнні адміністративно-територіальні зміни. 138

Особливості процесу відбудови народного господарства та рівень життя населення. 139

Радянізація західних областей України. 140

Культурно-ідеологічні процеси в Україні. 141

Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр. ). 144

Суспільно-політичне життя та політична боротьба в УРСР. 144

Соціально-економічний розвиток. 145

Духовне життя . 146

Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х – початок 80-х рр. ). 147

Соціально-економічний розвиток. 147

Суспільно-політичне життя: «стабілізація» і закритість. 148

Духовний розвиток суспільства та дисидентський рух. 149

Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України. 152

Процес перебудови. 152

Чорнобильська катастрофа. 153

Загострення соціально-економічної та політичної кризи. 154

Здобуття Україною незалежності. 158

Україна в умовах незалежності. 159

Формування основних атрибутів державності. 159

Соціально-економічні, політичні та культурні зміни наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 162

Інтегрування України у світове співтовариство. 166

Список використаної літератури: 169

ДОДАТКИ 170

ВЕЛИКІ КНЯЗІ 170

ГЕТЬМАНИ УКРАЇНИ 172

Від найдавніших часів – перша половина XVI. Стародавня історія України. Поява та розселення людей на території України.

Сучасна людина як свідчить археологія народилася в Африці близько 2,5 – 2 млн.років тому. На території Уераїни близько 1 млн. років тому (пітекантроп) – це стоянка біля села Королеве Виноградівського району в Закарпатті. Найвідомішими стоянками епохи палеоліту є Лука-Врублівецька (Подністров'я), Заскельне (Крим), Антонівка (Донбас).

У межах території сучасної України первісне суспільство вчені співвідносять з археологічними періодами-віками, виділеними залежно від матеріалу, з якого виготовляли знаряддя праці:

Палеоліт, старий кам’яний вік (від 1млн. р. до Х тисячоріччя до н.е.). Первісні люди в цей час користувалися примітивними знаряддями праці з дерева і каменю (загострені палиці, рубила, скребла, гостроконечники), займалися збиральництвом і полюванням. У пошуках їжі часто переходили з місця на місце, їх колективи не були сталими (первісне людське стадо). Жили в печерах або житлах — наметах, зроблених з дерева та кісток мамонта. Близько 35-40 тис. років тому з'являється людина сучасного типу, названа людиною розумною.(homo sapiens). Первісне людське стадо змінюється родовою общиною. Спорідненість у роді визначається за материнською лінією в силу домінування жінки у суспільному, економічному житті людського колективу (матріархат). Виникають релігійні вірування, мистецтво (наскельні розписи, різьбярство, скульптура з глини).

Мезоліт, середній кам'яний вік (Х – YI тис. до н.е.) — з'являються нові знаряддя праці: кам'яні сокири і тесла; шила, голки, наконечники списів з кісток і рогів тварин. Було винайдено лук і стріли; мисливство стає провідною галуззю господарства, розпочалось приручення тварин (собака стає першою прирученою твариною). Розвивається рибальство. Ширше використовується вогонь. Формується племінна організація.

Неоліт, новий кам'яний вік (YI - ІY тис. до н.е) — людина переходить від присвоюючого господарства до відтворюючого (землеробство і скотарство). Історики називають цей перехід «неолітичною революцією», ввів цей термін англійський археолог Гордон Чайлд.

Основні риси неолітичної революції

  1. перхід до осілого способу життя, будують хати;

  2. займаються ткацтвом, плетінням сіток для лову риби;

  3. виготовляють досконаліші знаряддя праці з каменю (ножі, серпи, зернотерки) і кісток (гачки, гарпуни, мотики)

  4. приручення більшості свійських тварин.

  5. перхід від привласнюю чого до відтворюючого господарства.

  6. зростають розміри поселень.

Енеоліт, мідно-кам'яний вік (ІY – ІІІ тис. до н.е) — люди опановують технології виробництва й обробки першого відомого людині металу — міді; вдосконалюються землеробство, скотарство; з'являється гончарство, винайдено колісний транспорт. Формуються великі племена, територіальні общини. Найяскравішою археологічною культурою доби енеоліту на території України є трипільська культура.

Трипільська культура (початок ІY – кінець ІІІ тис. до н.е )відкрита наприкінці у 1896році. Вікентієм Хвойкою поблизу с. Трипілля на Київщині (звідси її назва). Займали територію від Дніпра до Дністра та від Карпат до Північного Причорномор’я. Культура утворилася на основі поєднання місцевого етносу з народами Південно-Східної Європи, Близького Сходу, що прийшов сюди. Головне заняття – землеробство. Займалися полюванням, рибальством, в деяких районах садівництвом. Високого рівня досягло гончарство, іноді цю культуру називають культурою мальованої кераміки. Освоєно обробку міді, кременю, ткацтво. Найвідоміші поселення: Майданецьке, Тальянки, Доброводи, Сушківці. Основною ланкою суспільства була сім’я.

Бронзовий вік (II — початок І тисячоліття до н.е) — поширюються вироби з бронзи — першого штучно створеного людиною металевого сплаву міді з кольоровими металами (олово). Основними галузями господарства залишаються землеробство (лісостеп) і скотарство (степ). Подальшого розвитку набувають ремесла, відбувається другий суспільний поділ праці — відокремлення ремесла від землеробства, а також перехід до батьківської (патріархальної) общини; зростає майнова і соціальна нерівність (особливо у скотарів). З'являється кочівництво.

Залізний вік — І тисячоліття до н.е. і до початку середньовіччя — V ст. н.е. Цей період характеризується появою залізних знарядь праці. Перехід до залізного віку ознаменувався зростанням соціальної нерівності і формуванням ранньодержавних утворень.

Отже, найдавніші люди, які заселяли територію України, спочатку утворювали людські стада, потім — роди і племена, спільно працювали, володіли майном і знаряддями праці, порівну розподіляли між собою продукти харчування, розвивали матеріальну і духовну культуру. Історію первісного суспільства завершив залізний вік.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]