Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
regionalka_ekzamen.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
158.68 Кб
Скачать

57. Економіка Поліського регіону

Волиська, Житомирська, Рівненська та Чернігівська обл. Площа 12,1 тис.км2. 4695,6 тис чоловік.

Економічний регіон достатньо багатий на паливно-енергетичниі, рудні і нерудні корисні копалини.

Ресурсний потенціал: камяне вугілля, газ, нафта , буре вугілля, поклади торфу, поліметалічні руди, мідні руди, золото. Регіон характеризується більш низьким рівнем с/г-кого освоєння земель. У регіоні переважають пасовища та природно-кормові угіддя. Регіон забезпечений водо ресурсами, достатньо заліснений. Регіон має унікальні мальовничі ландшафти та значні місцевості культурно-оздоровчого типу, багато лісового фонду, лугів, численних озер та річок.

77 регіонів, 46 міст(15 обласного підпорядкування),113 селищ міського типу, 2182 села, 1820 сільських рад.

Трудових ресурсів населення в суспільно-корисній праці 58%.

У регіоні розвиненопалевно-енергетичні галузі, харчова промисловість, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість, електро-енергетична, хімічна та нафто-хімічна промисловість, палевні галузі.

Найбільш гострою проблемою є реабілітація радіоційно-забруднених територій, залучення природно-ресурсного потенціалу в розвиток економіки народного господарства.

60. Економіка Причорноморського регіону

Площа — 113,4 тис. км кв (18,8% території України). Населення — 7672,1 тис. чоловік (15,2% жителів країни). Входять: Одеська, Миколаївська, Херсонська області, Автономна Республіка Крим і м. Севастополь. Район є найбільшим за площею в Україні. Він займає південну приморську (причорноморську і приазовську) територію країни. Його промислове виробництво зосереджується переважно в портових містах. Основний район поливного землеробства, вирощування пшениці, соняшнику, винограду, розвитку санаторно-курортного і туристичного господарства. Клімат району помірно континентальний, теплий, на Південному березі Криму — середземноморський з рисами субтропічного. Ґрунти родючі — чорноземні на півночі та темно-каштанові на півдні. В цілому ґрунтово-кліматичні умови району сприяють розвитку сільського і рекреаційно-туристичного господарства. Причорномор'я характеризується частими посухами, недостатньою забезпеченістю водними ресурсами. Зрошення, що проводиться тут у широких масштабах, є важливим елементом розвитку сільського господарства. Населення. Район почав інтенсивно заселятися в останні століття. Це вплинуло на формування планувальної структури міських і сільських населених пунктів. Тут проживає багато молдован, болгар, гагаузів. Основна галузь спеціалізації промисловості району — машинобудування і металообробка. Тут розвивається сільськогосподарське машинобудування, суднобудування, верстатобудування, виробництво устаткування для зрошувальної меліорації, обладнання для легкої, харчової і хімічної промисловості. Створена потужна енергетична база. Важливою галуззю спеціалізації Причорномор'я є санаторно-курортне і туристичне господарство. Сільське господарство Причорномор'я спеціалізується на виробництві зерна (пшениці, кукурудзи, рису), соняшнику, овочів, фруктів і винограду, баштанних культур, м'яса і молока. Зрошуються значні земельні площі. Район виділяється порівняно високою землезабезпеченістю. Причорноморський економічний район має розвинутий морський і річковий транспорт.Проблеми розвитку. Подальший розвиток економіки району і підвищення ефективності його господарства потребує наукового обґрунтування і розв'язання багатьох проблем. Першочергового значення набуває проблема водних ресурсів, яка в умовах посушливого Причорномор'я є вирішальним чинником активізації сільськогосподарського виробництва. Дуже важливим також є вдосконалення спеціалізації Красноперекопського промислового вузла, поліпшення використання унікальних мінерально-сировинних ресурсів Сиваша, запобігання викиданню в нього дренажно-поливних вод і промислових стоків. Розширення зовнішньоекономічних зв'язків потребує розвитку морського транспорту. Для цього слід забезпечити зростання вантажообороту морських портів, створити нові глибоководні механізовані порти з урахуванням перевезень по Дунаю. Загальнодержавне значення має спорудження нафтового терміналу в Одесі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]