Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
regionalka_ekzamen.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
158.68 Кб
Скачать

39. Роль населення у розвитку народного господарства.

Населення – це історично складена і безперервно відтворювальна сукупність людей, яка проживає на певній території.

Населення разом з природними умовами і ресурсами та способом виробництва матеріальних благ є основою матеріального життя суспільства. Взаємодія людей за допомогою засобів виробництва та предметів праці забезпечує матеріальний добробут людей. Що проживають на певній території.

Роль населення полягає в тому, що воно виступає споживчим матеріальних благ і, тим самим, зумовлює тих галузей, які орієнтуються у своєму розміщенні на споживача. Розвиток економіки будь-якої країни можливий лише за наявності певної кількості її жителів, які здійснюють виробництво товарів і послуг, необхідних для їх життя. Це і є сутністю господарювання людей, без якого існування суспільства неможливе.

38. Населення і трудовий потенціал.

Населення – це історично складена і безперервно відтворювальна сукупність людей, яка проживає на певній території.

Трудовий потенціал – це сукупна чисельність громадян працездатного

віку, які за певних ознак (стан здоров'я, психофізіологічні особливості, освіт-

ній, фаховий та інтелектуальний рівні, соціально-етнічний менталітет) здатні

та мають намір провадити трудову діяльність.

Оцінка трудового потенціалу України на сучасному етапі є неоднозначною. З одного боку, відбувається поліпшення певних якісних його характеристик: збільшується частка населення з вищою освітою; зростає комп'ютерна грамотність; формується вміння працювати в ринковому середовищі; підвищується підприємницька активність.

При цьому в Україні відбуваються процеси, що призводять до руйнації трудового потенціалу. Не підвищуються темпи відтворення населення, внаслідок чого його структура набуває більш вираженого депопуляційного характеру: погіршуються показники здоров'я людей усіх вікових груп; посилюється інтенсивність трудової міграції працездатного населення.

40. Чисельність і розміщення населення України.

Чисельність населення постійно змінюється. Зміни відбуваються внаслідок народжування і смертності, переміщення людей з одних регіонів у інші та за межі країни. Україна є однією з великих за чисельністю населення держав Європи.

Постійне населення – сукупність людей, які постійно проживають в країні незалежно від того, де вони перебувають у момент спостереження.

Наявне населення – особи, що перебувають на території країни незалежно від місця їх постійного проживання.

Процес старіння – нарастання питомої ваги старшого покоління у віці більше 60 років, якщо воно перевищує 10%, ця нація належить до старіючої.

Розміщення населення за регіонами нерівномірне. Високою є щільність населення в південно-східному економічному районі, а в Донецькій області – 185 осіб/км2 . Найменша густота населення в степових сільськогосподарських районах. На Поліссі, в Чернігівській області щільність населення не досягає й половини від середнього показника по Україні.

41. Відтвореннялюдськогопотенціалукраїни та йогорегіональніособливості.

Відтворення населення — процес постійної зміни поколінь людей,які йдуть із життя,новими поколіннями. Цей процес називають природним рухом населення,оскільки цей процес має місце завдяки біологічним властивостям людського організму.

Природний рух — одна з двох складових динаміки чисельності населення, обумовлює міграція населення.

Відтворення — це постійне оновлення кількісних і якісних характеристик населення та соціальні переходи — зміна соціальних станів людей ( вища освіта,початок трудового життя, зміна професії тощо).

Показники, що характеризують процес відтворення:

  • коефіцієнти народжуваності;

  • загальний коефіцієнт смертності;

  • загальний коефіцієнт природного приросту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]