Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
regionalka_ekzamen.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
158.68 Кб
Скачать

52. Проблемиі напрямки соціально-економічного розвитку регіонів

Проблеми, що пов’язані з соціально-економічним розвитком регіонів, класифікують за такими ознаками:

 • Генезисом, тобто за особливостями виникнення чи зародження

 • Місцем виникнення чи зародження

 • Тривалістю існування до початку пом’якшення чи нейтралізації (короткотривалі, довготривалі)

 • Обсягом коштів, які необхідні для нейтралізації чи вирішення (малозатратні, крупно затратні)

 • Найважливішими ознаками (суспільно-політичні, соціально-економічні, організаційно правові)

 • Диспропорціями, що вони породжують

Сьогодні ефективна регіональна політика стимулювання розвитку регіонів неможлива без перерозподілу ресурсів і прав між «багатими» і «бідними» регіонами.

Реалізація основних напрямів проблем соціально-економічного розвитку повинна передбачати такі умови її здійснення:

 • Повну прозорість регіонального розрізу державного бюджету, консолідацію усіх соціальних трансфертів і будь-яких позабюджетних коштів, призначених для регіону

 • Укладання угоди про взаємну відповідальність різних рівнів влади й управління та контроль за «соціальною компонентою» державних трансфертів

 • Застосування розширеного соціально-економічного підходу, що включає «європейський набір» показників прибутків і зайнятості

Серед основних проблем, які впливають на соц.-економ. розвиток регіонів, є соціально-політичні, що особливо загострюються в період президентських чи парламент.виборів.,тим, що відволікає велику кількість управлінських кадрів від практичної діяльності з економ.розвитку як країни, так і регіонів.

Україні необхідна регіональна соц..-економічна політика, яка б, стримуючи монополію бізнес-еліти, була здатною вирішувати нагальні питання кожного з регіонів. У процесі реалізації соц..-економ.регіональної політики варто використовувати кластери. (Кластер-обєднання окремих елементів у єдине ціле для виконання певної функції або реалізації певної мети. В Україні діютькластери будівельні і швейні, зелений туризм, але можуть ще діяти кластери чорної металургії (охоплює Донецьку, Дніпропетровську , Запорізьку й Луганську обл..), у західних обл.. –кластери нафтохімії і лісопромислового комплексу, в Харкові-сільського машинобудування.

Кластери можуть об’єднувати підприємства та установки як окремих егіонів так і різних країн для підвищення ефективності їх діяльності , зростання продуктивності праці та якості продукції та інновації, залучення інвестицій, сприянні формуванню нових підприємств, враховуючи їх вигідне географічне розташування.

Риси успішної діяльності кластерів:

 • Взаємозв’язки між підприємствами, які роблять учасників сильнішими порівняно з тими підприємствами, що працюють поодинці

 • Кооперація та співпраця, які є стимулами до пошуку нових, більш досконалих методів роботи, орієнтація на інновації, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій

 • Орієнтація на потреби ринку, які є головним фактором визначення загальної стратегії підприємств, та забезпечення відповідальності стратегії кожного окремого виробництва загальній стратегії розвитку регіону

Питанням вирішення проблем розвитку регіонів присвячена програма соц..-економ. розвитку Укр. «шляхом європейської інтеграції», розрахована на період до 2015р. Де розглянуто питання зміцнення потенціалу розвитку регіонів та їхньої конкурентоспроможності.

Одним із пріоритетних напрямів державної регіональної соц.-економ.поліики має бути зміцнення єдності економ. простору, розширення та поглиблення міжрегіональних зв’язків, розширення та поглиблення товарних ринків, що сприятиме зміцненню економ. потенціалу регіонів.

Для реалізації цих пріоритетів треба посилити державне управління регіональним розвитком та забезпечити місцеве самоврядування.

Головними державними механізмами регулювання соц.-економ. розвитку регіонів мають стати:

 • Реалізація програмно-стратегічних документів розвитку регіонів

 • Удосконалення міжбюджетних відносин з регіонами

 • Посилення інвестиційної політики і її диференціації між регіонами

 • Розвиток транскордонного і прикордонного співробітництва

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]