Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
regionalka_ekzamen.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
158.68 Кб
Скачать

71. Споживчий фактор розвитку продуктивних сил.

При розміщенні і розвиткові галузі важливим фактором є наявний споживач готової продукції. Тому багато видів виробництва продукції, особливо повсякденного споживання, доцільно розміщувати поряд зі споживачем. До регіонів і центрів споживання тяжіють переважно ті галузі, що зайняті обслуговуванням населення. Це в першу чергу виробництво хлібобулочних виробів, м'ясо-молочні продукти та ін.. товари першої необхідності.

До місць споживання тяжіє вир-во будматеріалів, залізобетонних виробів, бо їх перевезення їх на великі відстані є невигідним. Ряд виробництв, зокрема легкої і харчової промисловості концентруються у великих регіональних центрах, так як і ТЕС, що забезпечують подачу тепла як для промисловості, так і комунального господарства, об’єктів соціально-культурного призначення та безпосередньо населення.

Значну роль споживчого фактора відіграє концентрація населення в великих містах і регіонах, так як населення є не лише джерелом трудових ресурсів, а й споживачам виробляємої продукції.

72. Транспортний фактор розміщення продуктових сил.

Цей фактор є одним із основних при розміщенні продуктових сил. В залежності від витрат на транспортування розміщення виробництва тяжіє або до сировини, або до споживача.

Практика стверджує, що дешеві вантажі доцільно перевозити такими видами транспорту, який забезпечує найнижчу вартість одиниці вантажу. Це водний і трубопровідний транспорт. В нинішній період економічного розвитку, як і в самій країни, так і за її межами, широко використовується великоваговий автотранспорт, який доставляє продукцію від товаровиробника до безпосереднього споживача. Порівняльна характеристика витрат дає можливість визначити ефективність використання транспортних засобів у перевезенні як сировини, так і матеріалів, так і готової продукції.

73. Нтп як фактор сталого розвитку продуктивних сил

Сучасні новітні технології та наукова організація праці в значній мірі впливають на розвиток і розміщення продуктивних сил. Технічний прогрес спостерігається в провідних галузях виробництва..так, наприклад, запровадження новітніх технологій в чорній металургії сприяло розміщенню підприємств в районах з достатньою кількістю палива і руди. Сьогодні збагачені руди використовуються не тільки в металургійній промисловості, але значна кількість експортується за кордон.

Достатньо значний вплив на сталий розвиток виробництва мають хімічні технології. Хімізація виробництва сприяла створенню нових видів продукціїі товарів з високими технічними властивостями і можливостями застосування їх у різних галузях промисловості.

Розвиток НТП в галузях виробничої сфери супроводжується тенденцією до зниження матеріаломісткості, енергомісткості та трудомісткості продукції.

Достатньо значний вплив відчуваємо при транспортування енергоносіїв, який дав можливість розміщувати виробництво в найбільш вигідній території щодо сировинної бази так і споживача готової продукції.

Науково-технічний прогрес, як фактор перспективи розвитку суспільства, залишиться основною рушійною силою стабільного зростання економіки в усіх напрямках галузей національного господарства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]