Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
regionalka_ekzamen.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
158.68 Кб
Скачать

35. Балансові, промислові та прогнозні запаси сировини та палива.

Запаси:

Балансові( використання економічно вигідне. Вони відповідають промисловим вимогам за якістю сировини і гірничо-технічними умовами експлуатації)

Позабалансові( невигідне використання. Це ресурси, що характеризуються невеликою потужністю запасів, низькими відсотками вмісту цінного компонента, складними умовами експлуатації даного родовища)

Корисні копалини:

А – (балансові запаси. Ці ресурси є промисловими запасами) площа з докладно розвіданими та вивченими запасами.

В - розвідано з визначенням меж можливих покладів.

С1 – слабо розвинені запаси.

С2 – прогнозні ресурси, які оцінюються попередньо і приблизно і є потенційними ресурсами.

Категорії А, В, С1, С2 – геологічні запаси. Важливим напрямком геологічних розвідок і досліджень є забезпечення власною мінерально-сировинною базою гірничо-хімічного та агропромислового комплексів країни.

36. Характеристика природно-ресурсного потенціалу економічних районів.

Ресурси:

 • Земельні

 • Лісові

 • Водні

 • Мінеральні

 • Донецький економічний район – найбільш багатий район за різноманітністю корисних копалин. Головна роль – вуглевидобування . Видобуток нерудної металургійної сировини, хімічної , будівельних матеріалів.

 • Східний район. Дніпровсько-Донецька нафтогазова зона, Кременчуцький залізнорудний район, будівельна сировина, великі поклади кам’яної солі, бурого вугля, сировини.

 • Придніпровський економічний район – один з найбільших у світі гірничопромислових регіонів з потужним комплексом збагачувальних та металургійних підприємств. Видобуток залізних руд, уранових, марганцевих, нікелевих, графітових, титанових, бурого і кам’яного вугілля. Розташовані чотири гірничо-збагачувальні комбінати, Завалівський графітовий комбінат, Побузький нікелевий завод.

 • Центральний район – забезпечений будівельною сировиною з виробництва місцевих будівельних матеріалів.

 • Поліський район. Найбільші родовища торфу, будівельного каменю. Перспективними є родовища рідкісних металів, титанових руд у корінному заляганні, міді, фосфоритів, базальні та ін.

 • Подільський. Спеціалізується на будівельно-матеріальній сировині, будівельному каменю, гіпсовій сировині. Родовища бентонітових глин, граніту, глауконіту.

 • Карпатський – один з найбільш насичених мінеральними ресурсами. Родовища нафти, природного газу, Львівсько-Волинський Кам’яновугільний басейн, Загайпільське сірчане родовище, родовища кам’яної солі, бентонітових глин, поліметалевої , глиноземної, золоторудної.

 • Причорноморський – поширені вапняки, будівельний камінь, керамічні глини, будівельні піски, що повністю забезпечують місцеву будівельну індустрію.

37. Ресурсозбереження і його значення для розвитку народного господарства країни.

1. Земельні ресурси. Україна має достатньо-високий земельно-ресурсний потенціал, але такий цінний ресурс використовується неефективно.

Надзвичайно цінними є землі з особливим правовим режимом охорони, природно-заповідні території, рекреаційно-оздоровчі, території історично-культурного призначення.

Загальна площа даної землі – 7,2% території України.

Збільшення площі земель дасть можливість створити необхідні умови стійкого природного середовища щодо антропогенних забруднень.

2. Лісові ресурси. Ліс виконує ряд життєво-важливих функцій, які забезпечують оптимальний розвиток інших складових природного процесу ( накопичує сонячну енергію, виробляє кисень,фільтрує воду і т.д.)

3. Водні ресурси. У країні нестача водних ресурсів, тому їх ефективне і бережливе використання має виняткове значення як для споживання населення, так і для виробничої діяльності. У структурі промислового водокористуванні переважають водомісткі галузі ( енергетична, хімія, металургія).

Мінеральні ресурси є основою виробничої діяльності народногосподарського комплексу. Зміст ресурсозбереження полягає у найбільш повному і ефективному використанні розвіданих запасів корисних копалин. Це досягається шляхом:

 • Зниження втрат корисних компонентів під час збагачення

 • Зменшення втрат в надрах у процесі видобування корисних копалин

 • Комплексного використання сировини з урахуванням як основних, так і сукупних компонентів

 • Максимального використання відходів видобування, збагачення та хіміко-металургійної переробки корисних копалин.

Через використання недосконалих технологій значна частина розвідних корисних копалин залишається в надрах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]