Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
regionalka_ekzamen.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
158.68 Кб
Скачать

82 Економічний механізм охорони навколишнього середовища

Під поняттям економічного механізму охорони навколишнього природногосередовища розуміється: правовий інститут, що включає в себе сукупність правовихнорм, що регулює умови і порядок акумулювання грошових коштів, що надходять як плата за забруднення навколишнього середовища та інші шкідливі на неї впливу,

Екологія впливає на всі сфери людської діяльності, охоплює практично всі сторони життя на Землі. Забруднення навколишнього природного середовища - це негативний продукт господарської діяльності, який завдає збитків національному добробуту. Несприятливий вплив на природне середовище набув катастрофічних масштабів, особливо в Україні, де відбулася Чорнобильська катастрофа, та мають місце інші техногенні випадки.

Реформування економічної системи України неможливе без коригування екологічної політики. Економічна ситуація в країні  не сприяє вирішенню екологічних питань.

Нова економічна політика потребує вироблення чітких позицій в природокористуванні. Для цього розроблена програма охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів. Зокрема, намічено конкретні заходи, пов'язані з підвищенням ролі природоохоронного законодавства, ефективного нормативного забезпечення, а також налагодженням економічного механізму охорони навколишнього середовища.. Такий механізм повинен ґрунтуватися на групі законів розвитку природи і економіки при пріоритеті перших, встановленні чітких екологічних обмежень по територіях та екосистемах, у межах яких повинні здійснюватися розвиток і розміщення продуктивних сил; впорядкуванні джерел фінансування заходів з охорони, відтворення і збереження природних ресурсів; створенні системи платежів за використання природних ресурсів з урахуванням екологічних факторів при оподаткуванні природокористувачів.

Взагалі щодо оподаткування, то один із шляхів -  це використання екологічного податку на продукт, це податок, яким оподатковується продукція, що забруднює в один з періодів циклу свого функціонування навколишнє середовище. Ось ще одні основні принципи природокористування, що допоможуть запобігти екологічній кризі, можна сформулювати таким чином:

  • формування економічного механізму господарювання, спрямованого на відтворення компонентів природного середовища, відповідальність природокористувачів за порушення екологічної рівноваги.

  • розробка і впровадження ресурсозберігаючих зональних внутрішньозональних систем, оптимальне розміщення підприємств харчової промисловості, максимальне врахування екологічного фактора при проектуванні будівництва,

  • абезпечення екологічної рівноваги, при якій великомасштабні роботи з перетворення природи не супроводжуються негативними екологічними наслідками

  • створення сприятливих умов для праці, відпочинку, фізичного розвитку населення та підвищення ролі міжнародного співробітництва у галузі природокористування, розробка спільних заходів із захисту навколишнього середовища.

Отже, в умовах ринку основну увагу слід приділяти захисту навколишнього середовища від впливу тих виробництв, що випускають екологічно шкідливу продукцію, для чого треба мати відповідну нормативно-законодавчу базу і контрольні служби.

Таким чином, без законодавчої бази щодо оцінки техногенного ризику економічні механізми працювати не зможуть. Стає очевидним, що державне регулювання екологічної безпеки - це обґрунтована економічна політика, яка має бути розрахована на довготривалу перспективу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]