Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
regionalka_ekzamen.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
158.68 Кб
Скачать

33. Природно-ресурсний потенціал та його структура.

Природні ресурси – природні компоненти та сили природи, що використовуються або можуть бути використані як засоби виробництва та предмети споживання для задоволення матеріальних та духовних потреб суспільства, підвищення рівня життя людей.

Природно-ресурсний потенціал — важливий фактор розміщення продуктивних сил, який включає природні ресурси і природні умови.

Складові:

 • Мінеральні - корисні копалини та мінеральна будівельна сировина(мінеральні ресурси – паливні, рудні і нерудні)

 • Земельні – типи грунтів( рілля, сінокоси, пасовища, ліси, чагарники і т.д.)

 • Водні – води світового океану, суходолу( річки, озера, ставки, водосховища, болота і т.д.)

 • Лісові – всі види лісів( твердої породи, м’якої, чагарники) та лісовкриті площі

 • Біологічні ресурси – рослинний і тваринний світ

 • Ресурси світового океану

 • Рекреаційні – природно-кліматичні, бальнеологічні, заповідні

 • Кліматичні й космічні – сонячна енергія, енергія вітру, хвиль, внутрішнє тепло землі, освітленість

За ознакою вичерпності природні ресурси поділяються:

 • Невичерпні( сонячна енергія, внутрішнє тепло землі, енергія вітру, води)

 • Вичерпні( грунтовий покрив, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря, прісна вода, лікувальні грязі тощо)

 • Не відновлювані – це корисні копалини й мінерально-будівельна сировина.

Ступені залежності галузі:

 • Вирішальний – ступінь залежності розміщення галузей народного господарства та видів виробів від природних ресурсів ( лісове господарство, рибне, гідроенергетика і т.д.)

 • Значний ( чорна, кольорова металургія, теплоенергетика та ін.)

 • Незначний ( легка промисловість, атомна енергетика, освіта, наука, культура і т.д.)

34. Кількісна і якісна економічна оцінка природних ресурсів та природних умов.

Природні умови – це тіла і сили природи, які при певному рівні розвитку продуктивних сил суттєві для життя і діяльності людського суспільства і в невиробничій діяльності людини.

Природні ресурси – це тіла і сили природи, які на певному рівні розвитку продуктивних сил і вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства у формі безпосередньої участі в матеріальній діяльності.

Основні вимоги:

 • Визначення економічної сутності оцінок природних ресурсів і їх основних видів, деталізація та врахування призначення їх у системі управління народним господарством

 • Оцінення всіх природних ресурсів за єдиною методологічною основою

 • Потенційно можливий ефект від їх використання

 • Врахування об’єктивних природних умов, які не пов’язані з природними властивостями ресурсів( поділ природних ресурсів на відтворювальні і не відтворювальні, географічне розташування і т.д.)

Використання з метою:

 • Доцільного розподілу ресурсу між галузями економіки

 • Обгрунтування розвитку та розміщення підприємств

 • Обгрунтування досягнень основних етапів якості природного середовища

 • Визначення економічної ефективності проектних та планових рішень.

Принципи:

 • Врахування оцінки їх при обгрунтуванні всіх планово-проектних рішень, що викликають зміни існування природних ресурсів, первинних властивостей чи характеру їх використання.

 • Економічна оцінка має дорівнювати диференційній решті за оптимального господарського режиму, що реалізується на основі економічної оцінки об’єкта природокористування.

 • Визначення ставок з диференційної ренти за допомогою дворівневої системи оптимізаційних розрахунків.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]