Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
regionalka_ekzamen.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
158.68 Кб
Скачать

42.Міграційні процеси та їх види.

Міграція населення — переміщення людей по територіях, які пов’язані зі зміною постійного місця проживання та роботи і призводять до механічного приросту населення.

Міграція залежить від різних причин і може бути: економічною, політичною,релігійною, гуманітарною, екологічною, воєнною.

За терміном — постійна, сезонна, тимчасова.

За характером переміщення населення:

зовнішня — переміщення населення із країни в країну — еміграція — переселення в іншу країну за певних причин, іміграція — від’їзд в іншу країну на постійне проживання;

внутрішня — переселення людей всередині країни.

Особливе місце посідає маятникова міграція робочої сили — переїзд від місць проживання до місця роботи і назад,що відбувається у приміських зонах.

Формування міграційних потоків відбувається під дією специфічних закономірностей:

 1. Пріоритет економічних чинників у формуванні системі потоків добровільної міграції — основна маса переміщень у просторі викликана бажанням індивідів покращити свій матеріальний стан.

 2. Диференціація рівня міграційної мобільності залежно від якісних характеристик індивідів — підвищена ступінь участі в міграційному русі притаманна молодим,добре освіченим особам, які не перебувають у шлюбі, мають добрий стан здоров’я, певні особливості характеру (ініціативність,сміливість).

 3. Функціонування двох протилежно направлених потоків — досить тривале існування потоку міграції в наслідок повернення частини мігрантів,яким не вдалося закріпитися на новому місці.

 4. Інерційність потоків міграції — переміщення населення в установленому напрямку продовжується ще деякий час після того,як припиняється дія чинників,що зумовили формування відповідного потоку.

 5. Визначальний вплив на формування обсягу переміщення міграційних можливостей регіону,виходу та міграційної ємності населення регіону, показниками яких є чисельність населення — міграційний потік тим масові ший, чим більше за чисельністю населення регіонів, між якими він проходить.

 6. Залежність обсягів міграції від відстані — чим ближче розташовані регіони, тим, за інших рівних умов, інтенсивнішіміграційні зв’язки між ними.

 7. Взаємозв’язок міграційних процесів та ментальних особливостей населення — чим більший ступінь спорідненості менталітету жителів двох регіонів (схожість мов,звичаїв,релігії тощо), тим інтенсивніші міграційні контакти, а наявність тривалого та інтенсивного обміну населенням сприяє зближенню соціальних ознак.

Міграційні процеси впливають на природне відтворення населення шляхом зміни вікової структури регіонів виходу та населення,трансформацію репродуктивної поведінки контингентів населення,зміни умов життя переселенців,що відбивається на стані їх здоров’я.

Міграція впливає на функціонування ринку праці.

В економічному аспекті міграція може бути в двох формах:

1 Пов’язана зі зміною місця проживання (стаціонарна).

2 Трудова — має зворотній характер.

Такий розподіл є теоретичним. На практиці їх розділити можна лише умовно тому, що мігрант вибуває з наміром оселитися на постійно, але може через певний час повернутися до місця народження і навпаки.

Міграційні причини можна об’єднати у дві великі групи:

 • добровільні (трудова, навчальна, етнічна, шлюбна, кліматична, договірна, тощо);

 • вимушені (екологічна, насильницька, втеча населення в результаті воєнних дій,за політичними мотивами).

За способом реалізації міграція може бути: організована,індивідуальна.

Зовнішня міграція може бути легальною і нелегальною, а також розрізняється за статусом мігрантів:

 • особи, що переїжджають на постійне проживання;

 • трудові мігранти,які переїжджають на роботу за контрактом;

 • висококваліфіковані спеціалісти — працівники транснаціональних компаній;

 • нелегальні трудові мігранти;

 • особи, що шукають політичного притулку,біженці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]