Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
regionalka_ekzamen.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
158.68 Кб
Скачать

53. Економіка Донецького регіону

Площа — 53,2 тис. км кв (8,8% території України). Населення — 7770,8 тис. чоловік (15,4% жителів країни). Входять: Донецька і Луганська області.

Найбільший індустріальний район України з переважанням важкої промисловості та сільського господарства приміської спеціалізації. Посідає перше місце за кількістю фнаселення. Виділяється найбільш забрудненим довкіллям. Донецький економічний район має великі запаси цінних корисних копалин: кам'яне вугілля, у тому числі коксівне, кам'яну сіль, вогнетриви тощо. Це сприяє розвитку його господарства, зокрема ресурсомістких галузей важкої промисловості. Тут є сприятливі природні передумови для розвитку сільського господарства. Населення району багатонаціональне. Центральна частина Донецької та суміжна з нею західна територія Луганської області є одними з найбільш урбанізованих в Україні. В районі налічується 88 міст (у тому числі 12 з населенням понад 100 тис. чол.) і 243 селища міського типу. Однак у зв'язку зі зменшенням вуглевидобутку і загальним спадом виробництва населення більшості міст Донбасу, особливо великих, останнім часом скорочується. Провідною галуззю економіки є промисловість. За кількістю промислового персоналу перше місце належить паливній індустрії. Галузями спеціалізації є машинобудування і металообробка, чорна металургія, легка, хімічна і нафтохімічна галузі. У районі зосереджуються численні підприємства важкої індустрії. Сільське господарство у приміських районах спеціалізується на вирощуванні овочів, фруктів, ягід, молочному тваринництві. Із зернових культур головною є пшениця, культивуються соняшник, кормові, баштанні та інші сільськогосподарські культури. У районі добре розвинутий транспорт, передусім залізничний. Тут розміщені великі транспортні вузли, розгалужена мережа автомагістралей. Провідними галузями господарства міста є промисловість, транспорт, будівництво. Є текстильний комбінат, трикотажна, швейна, камвольно-прядильна, взуттєва фабрики. У місті працюють потужні підприємства харчової промисловості (м'ясокомбінат, молочні заводи, пивоварний і маргариновий заводи, хлібокомбінат). Донецьк — визначний центр науки і культури. В ньому знаходиться Донецький науковий центр Національної академії наук України. З 89 вищих навчальних закладів Донецької області більша частина зосереджена в Донецьку. Індустріально розвинута центральна частина Донбасу — найбільша в Україні та одна з великих у світі промислова і міська агломерація, де індустріальні центри та вузли зливаються і становлять єдине територіальне ціле — стрижневу ланку великого територіально-виробничого комплексу Донбасу. Проблеми розвитку. У районі першочергового значення набуває необхідність вкладення коштів у промисловість, передусім у реконструкцію і технічне переоснащення промислових підприємств, особливо кам'яновугільних шахт, працевлаштування робітників, що вивільняються у зв'язку з закриттям нерентабельних підприємств вугільної промисловості. Необхідні розробка та здійснення обґрунтованих заходів з охорони довкілля і комплексного використання мінерально-сировинних ресурсів та відходів виробництва. В умовах району, розташованого на вододілі в південно-східній посушливій частині України, важливою є проблема водо забезпечення, її реалізація, очевидно, і далі здійснюватиметься за рахунок організації додаткового міжбасейнового перерозподілу водних ресурсів з метою використання їх у промисловості та комунальному господарстві, для зрошення в сільському господарстві. Доцільно перевести металургійну, хімічну та інші галузі промисловості, що найбільш негативно впливають на довкілля, на утилізацію своїх відходів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]