Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
regionalka_ekzamen.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
158.68 Кб
Скачать

54. Економіка Придніпровського регіону

Площа — 59,1 тис. км кв (9,8% території України). Населення — 5817,9 тис. чоловік (11,5% жителів країни). Входять: Дніпропетровська і Запорізька області.

Посідає друге місце (після Донецького) за розвитком важкої промисловості. Один з найбільших у світі центрів видобутку залізних і марганцевих руд та виробництва чорних металів. Має сприятливі ґрунтово-кліматичні ресурси для нарощування сільськогосподарського виробництва, яке набуло тут значного розвитку. Придніпровський район багатий на корисні копалини. Тут залягають найбільші у світі родовища залізних і марганцевих руд. Є значні поклади кам'яного вугілля (Західний Донбас), графіту, сировини для виробництва алюмінію, високоякісні глини, будівельні матеріали тощо. За оцінками фахівців, район перспективний на золото та алмази.

Національна структура населення району формувалася історично. Повсюдно переважають українці. У Дніпропетровській області вони становлять 71,6% усього населення, Запорізькій — 63,1%. Придніпров'я займає вигідне географічне положення. Його територія знаходиться по обох берегах Дніпра, а південна частина Запорізької області безпосередньо виходить до Азовського моря. Найінтенсивніші та стабільні транспортно-економічні зв'язки склалися з Донецьким районом. Вони об'єднують територіально роз'єднані ланки чорної металургії (вугільну промисловість і залізорудну базу), а також пов'язані з ними виробництва Донбасу і Придніпров'я. Залізничні магістралі, що з'єднують ці райони, належать до найбільш вантажонапружених в Україні. Провідними галузями спеціалізації промисловості Придніпровського району є машинобудування і металообробка. Чорна металургія посідає перше місце. У районі концентрується більше половини всього загальноукраїнського випуску чорних металів. Добре розвинуті легка, харчова, хімічна промисловість. Району належить чільне місце у видобутку залізних і марганцевих руд, частина яких експортується. Зростає роль кам'яновугільної промисловості Західного Донбасу на Дніпропетровщині. Придніпров'я — значний виробник продукції сільського господарства, зокрема пшениці та кукурудзи, а також соняшнику, м'яса, молока, фруктів і винограду. Тут набуло поширення поливне землеробство. Район характеризується порівняно високою землезабезпеченістю.Проблеми. Це передусім технічне і технологічне переоснащення виробництва, охорона довкілля, насамперед від забруднення промисловими відходами. Висока територіальна концентрація потужних металургійних та інших великих виробництв, розташованих біля Дніпра, особливо загострює проблему охорони водних ресурсів і всієї природи цього дуже забрудненого району України. Не менш важливою є проблема зменшення використання родючих земель з несільськогосподарською метою.

56. Економіка Центрального регіону

До складу входять – м.Київ,Київська і Черкаська обл.. Площа- 49,8 тис. км2. Населення 2625,1 тис. чоловік –Київ, всього 5651,7 тис чоловік. В регіоні переважають дерново-підзолисті грунти та чорноземи, в деяких районах трапляються світло-сірі лісові грунти. Регіон має вдосталь рекреаційних ресурсів, підземні мініральні води, в тому числі лікувальні. У регіоні трапляються радонові води різного хімічного складу. Головним джерелом водопостачання регіону є р.Дніпро, з його потужними водосховищами. У регіоні достатньо потужний природно-ресурсний потенціал. На території регіону розвідано понад 400 родовищ і 11 видів корисних копалин. Загальна плоза лісів становить 968 Га. Породний склад лісів: твердолистяні, змішані. Регіон відомий своїми природно-рекріаційнимиресурами. У регіоні 45 районів, 42 міста, 45 смт, 1130 сільських рад. В різних галузях народнго господарства регіону зайнято понад 3,7 міліон.чоловік. Науково-технічний потенціал є одним з найголовніших в Україні. Машинобудування і металообробне, легка промисловість, промисловість будівельних матеріалів, харчова промисловість, хімічна та нафтохімічна промисловість, електроенергетика. Проблема: необхідно здійснити структурну перебудову народно-господар. Комплексу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]