Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпори філософія 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
291.84 Кб
Скачать

1.1.Зародження філософської думки, її культурно-історичні передумови

Філософія виникла з необхідності осмислення людиною себе, своєї сутності та навколишнього світу. Свій зміст вона бере з практики освоєння людиною дійсності, з висновків і результатів конкретно-наукового пізнання людиною світу, з народної мудрості та з логіки власного розвитку.

Філософія виникла як теоретичне осмислення і дальший розвиток попередніх типів світогляду. Тобто з точки зору розвитку людства можна виділити такі типи світогляду як: міф, релігія і філософія. Будучи первісною формою, міфологія була єдиною формою суспільної свідомості тому й містила в собі у нерозчленованому, зародковому вигляді всі наступні форми суспільної свідомості –релігію, мораль та ін (також філософію).

Вона відображала специфічні риси первісного людського колективу, тобто вони були притаманні йому лише в тій мірі в якій він належав до певного колективу. Первісні люди не розповідали міфи, а колективно їх “переживали”, “відтворювали”. Це було тому, що первісні люди мислили образами, було відсутнє абстрактне мислення.

Наступною формою світогляду була релігія. специфічною її ознакою є віра в існування надприродніх сил (Бога, духа, чортів та ін. ) та втручання їх в дійсне життя. тут має місце поділ на посейбічний та потойбічний світ.

Виникнення релігії звязане із появою в людській голові здатності до абстрактного мислення.

Головними і невідємними частинами релігії є:

1. концептуальний елемент – сукупність вірувань, уявлень, міфів, ідей даної релігії. 2.релігійні почуття; 3. культові дії, обрядові настрої.

Релігія не аргументує свої положення, а сприймає їх на віру.

Вона побудована на догмах, які непотребують доведення.

Наступною історичною формою світогляду є філософія. це перша наукоподібна форма світогляду. Філософія виникає внаслідок подальшого розвитку практично-матеріальної діяльності людини, становлення наукового розуміння нею світу, що протилежне релігійному.

Філософський світогляд виник і розвивався у рабовласницькому суспільстві (Індії, Китаю, Греції), в умовах поглибленого поділу праці від фізичної, руйнівння традиційних звязків і шаблонів поведінки людей родового суспільства. Спільними рисами всіх форм суспільної свідомості є те, що вони виникли в процесі практичної діяльності людини.

Саме в цей час і спостерігається перехід від міфологічного світобачення до філософського. Але становлення суто філософських поглядів як теоретичної форми сприйняття світу датується більш пізнім часом - XIII - XI ст. до н.е. При цьому слід наголосити, що виникнення філософії в країнах Сходу (Китаї та Iндії) є тривалим процесом, що здійснювався на фоні древньої міфології. Це знайшло своє відображення у специфіці філософських концепцій, напрямків і шкіл. На зміну жрецям приходять мудреці (філософи), які, на відміну від своїх попередників, не займаються тлумаченням волі Неба, а намагалися пояснити сутність природи і людини, розкрити їх взаємозв’язок і взаємодію, визначити місце людини у суспільстві, її відношення до влади, закону.

Перші відомості із філософії знаходимо у Єгипті і Вавілоні. Однак це ще не були філософські системи, а скоріше якісь уривчасті знання з геометрії, астрономії і медицини. Уже сформовані філософські системи, які дійшли до нас, знаходимо у стародавньому Китаї та Iндії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]