Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпори ФР. 2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.12.2018
Размер:
295.94 Кб
Скачать

7.Грошовий ринок

1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку(ГР).

2. Структура ГР та його інструменти

3. Обліковий ринок(ОР) і його особливості

4. Міжбанківський ринок(МР) та операції, що здійснюються на МР

8. Фондовий ринок.

5. Загальна характеристика фондового ринку. Історія розвитку фон.ринку.

6. Класифікація фондового ринку.

7. Учасники фондового ринку та їх професійна діяльність.

8. Основні операції фондового ринку.

9. Цінні папери.

9. Сутність ЦП і їх місце на фін. ринку

10. Ха-ка акцій та механізм їх функціонування

11. Облігації, їх види та роль в ек-ці

12. Роль інвестиційних сертифікатів і приватизаційних паперів у функціонуванні фін. ринку

13. Держ. ЦП

10.Фондові біржі.

14.Діяльність Укр. біржі та інших фондових бірж в країні.

15.Харак-ка біржових індексів їх функції і призначення.

16.Хара-ка основних світових індексів та їх місце на фін ринку.

11.Валютний ринок.

17.

18. Функції валютного ринку.

19.Валютний курс і фактори впливу на нього.

20.Поняття і види котировок іноземних валют.

21.Розвиток і учасники валютного ринку в Україні.

22.Валютне регулювання та курсова політика Центрального банку.

23.Поточні валютні операції та операції, що пов’язані з рухом капіталу.

1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку(гр).

Всі операції, що пов'язані з обігом грошей у процесі вир-ва, розподілом й обміном сусп. продукту й пере­розподілом НД, відбуваються на ГР.

Грошовий Ринок це с-ма гро­ш. відносин на фін. ринку, яку формують банків­ські та спеціальні фін.-кредитні інститути, що забез­п. функціонування грош. ресурсів країни, їх постійне переміщення під впливом попиту і пропозиції. Осн. товаром ГР є гроші, які пере­міщуються між суб'єктами ринку залежно від механізму фу­нкціонування самого ринку.

На ГР на відміну від товарного,продаж грошей як товару виступає у формі передачі цих грошей їх власниками своїм контрагентам у тимчасове користування в обмін на такі інструменти,які надають їм можливість зберегти право власності на ці гроші, відновити право розпоряджатися ними і одержати відсотковий дохід.

Тобто ГР — це особливий сектор фін. ринку,на якому купують і продають гроші як специфічний товар, формується попит, пропозиція та ціна цього товару з метою перетворення його в інвестиції.

Гроші як абсолютно ліквідний актив визначають певні особливості ГР:

1) купівля-продаж грошей відбувається лише тоді, коли вони є у наявності в одних суб'єктів і появилася потреба в інших;

2) взаємозв'язок «Т-Г» відбувається у формі позички під зобов'язання повернути кошти у вста­новлений строк або у вигляді купівлі фін. інструмен­тів (облігацій, акцій, векселів, депозитних сертифікатів);

3) внаслідок купівлі-продажу грошей їх власник не втрачає права власності на них, а доб­ровільно передає право розпорядження ними покупцеві лише на заздалегідь визначених умовах;

4) у момент продажу грошей продавець не отри­мує еквівалента, а покупець —права власності;

5) на ГР гроші передаються власни­ками у чуже розпорядження прямо, а не в обмін на товари.

Об'єктом ГР є тимчасово чи постійно віль­ні грошові кошти, власники яких пропонують їх на ринку для одержання додаткового доходу. Продаж грошей виступає пе­реважно у формі кредитування, де кредитором є продавець, а позичальником — покупець.

Грошовий ринок хактер-ся тим, що:

1) фінансові активи, які обертаються на рику мають високу ліквідність;

2) фінан-ня грошового ринку, як короткострокового сектора грошового ринку дозволяє підприємствам вирішувати проблеми щодо збільшення грошових активів для забезпечення поточної платоспроможності або ефективного викор-ня грошових коштів;

3) ринок з найменшим рівнем фін. розвитку, має відносно просту систему ціноутворення, є важлим об’єктом держ-го регулювання (держава використовує ресурси ринку для фінан-ня своїх видатків і покриття бюдж. дефіциту);

4) дає змогу здійснити накопичення, оборот, розподіл і перерозподіл грош. Капіталу між сферами нац. економіки;

5) ціно товару, що продається і купується є позичковий відсоток, який виступає важливим елементом усієї грош. кредитної політики держави, яка через НБУ визначає і регулює його рівень.

Джерелами ресурсів є кошти залучені банківською системою, основними позичальниками є: фірми, кредитно – фінансові інститути, держава і населення. Для розуміння сутності фін-го ринку важливе значення має визначення його суб’єктів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.