Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Осокін В.Селезньва Ю Охорона праці в торгівлі 2....doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
1.71 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Укладачі: проф. Осокін В.В.,

доц. Селезньова Ю.А.

Охорона праці в торгівлі

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів усіх спеціальностей і форм навчання

Донецьк-2008

ЗМІСТ

ЛЕКЦІЯ 1 Законодавча та організаційна основа охорони праці в галузі………………………………………………............

7

1.1 Законодавча та нормативна основа охорони праці в галузі….....................................................................................................

7

1.2 Управління охороною праці на підприємствах галузі…………………………………………………………………….

1.3 Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій……………………………………………………

1.3.1 Загальні відомості про травматизм, профійні захворювання і аврії…………………………………………………………..

1.3.2 Розслідування та облік нещасних випадків виробничого характеру……………………………………………………...

1.3.3 Розслідування і облік нещасних випадків невиробничого характеру……………………………………………………...

1.3.4 Розслідування та облік випалків виявлення хронічних професійних захворювань і отруєнь………………………...

1.3.5 Розслідування та олбік аварій………………………………..

1.3.6 Дослідження та оцінка виробничого травматизму і професійної захворюваності…………………………………

14

23

23

27

34

37

38

39

ЛЕКЦІЯ 2 Забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов праці………………………………………………..............

41

2.1 Аналіз шкідливих факторів на підприємствах галузі……………….................................................................................

41

2.2 Нормативи параметрів виробничого середовища…………………

43

2.3 Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці..............................

2.3.1 Вентиляція та кондиціювання повітря……………………...

2.3.2 Захист від виробничих випромінювань……………………..

2.3.3 Захист від шуму та вібрації………………………………….

2.3.4 Освітлення приміщень, робочих місць……………………..

2.3.5 Використання кольору з метою охорони праці…………….

51

51

55

56

57

61

2.4 Засоби індивідуального захисту від шкідливих виробничих факторів…………………………………………………........................

62

ЛЕКЦІЯ 3 Техніка безпеки у торговлі ……………………………….

64

3.1 Загальні вимоги безпеки до розміщення і влаштування будівель, споруд та приміщень……………….………….......................................

64

3.2 Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання……………

67

3.3 Загальні вимоги безпеки до виробничих процесів….....................

69

3.4 Забезпечення електробезпеки…………………………………......

3.4.1 Технічні та організаційні основи електробезпеки………….

3.4.2 Надання першої допомоги потерпилому від дії електричного струму………………………………………………….

70

70

76

3.5 Техніка безпеки при експлуатації підйомно-транспортного устаткування та електрифікованого підлогового транспорту…….....

3.5.1 Вимоги техніки безпеки до вантажо-розвантажувальних робіт…………………………………………………………………

3.5.2 Вимоги до безпечної експлуатації підйомно-транспортного обладнання і тари…………………………………

3.5.3 Заходи безпеки при експлуатації внутрішньовиробничих транспортних засобів………………………………………………

77

77

79

83

3.6 Техніка безпеки при експлуатації обладнання для обробки продуктів та обслуговування торгівельних процесів…………………

87

3.6.1 Загальні вимоги техніки безпеки до обладнання для обробки продуктів……………………………………

87

3.6.2 Заходи безпечної експлуатації окремих видів електромеханічного устаткування для обробки продуктів…….

3.6.3 Забеспечення безпечної експлуатації окремих видів електронагрівального обладнання………………………………..

3.6.4 Загальні вимоги безпеки до обладнання для обслуговування торгівельних процесів………………………….

87

90

95

3.7 Безпека експлуатації посудин, що працюють під тиском………...........................................................................................

97

3.7.1 Загальні вимоги техніки безпеки до посудин, що працюють під тиском......................................................................

97

3.7.2 Додаткові вимоги до балонів , цистерн і бочок для газів….

100

3.7.3 Вимоги безпеки до будови та експлуатації авто- сатураторів…………………………………………………………

103

3.8 Техніка безпеки при експлуатації холодильного обладнання…...

104

3.8.1 Загальні положення щодо безпечної експлуатації холодильних установок…………………………………………...

104

3.8.2 Техніка безпеки при експлуатації холодильних установок

107

3.8.3 Розміщення холодильних установок і вимоги до приміщень для них…………………………………………………

110

3.8.4 Загальні заходи безпеки при експлуатації торгівельного холодильного обладнання……………………..………….............

3.9 Техніка безпеки при експлуатації торгівельних автоматів і поточно-механізованих ліній обробки товарів………………………..

3.9.1 Вимоги техніки безпеки до конструкції і експлуатації торгівельних автоматов…………………………………………....

3.9.2 Загальні вимоги техніки безпеки до поточно-механізованих ліній………………………………………………...

3.9.3 Основи безпечної експлуатації деяких поточно-механізованих ліній………………………………………………..

3.10 Вимоги безпеки до виконання окремих видів небезпечних робіт……………………………………………………………………....

3.10.1 Заходи безпеки при експертизі небезпечних речовин і вантажів……………………………………………………………..

3.10.2 Вимоги безпеки до виконання робіт на висоті…………....

112

114

114

114

117

117

117

120

ЛЕКЦІЯ 4 Пожежна безпека в галузі………………………………

121

4.1 Управління станом пожежної безпеки на підприємствах………...

121

4.2 Фактори пожежовибухонебезпеки, технічні та організаційні рішення щодо усунення їх у галузі………………………....………….

126

4.2.1 Класифікація, розслідування та облік пожеж.........................

126

4.2.2 Класифікація речовин і матеріалів за потенційною небезпекою викликати пожежу, підсилювати її небезпечні фактори, впливати на людину і навколишнє середовище………

126

4.2.3 Урахування при організації торгівлі та зберіганні матеріальних цінностей наявності в обігу пожежовибухонебезпечних товарів………………………………

129

4.2.4 Класифікація приміщень щодо вибухопожежної і пожежної небезпеки………………………………….…………….

131

4.2.5 Класифікація пожежо- і вибухонебезпечних зон…………...

133

4.2.6 Класіфікація будівель з вогнестійкості, урахування її при забезпеченні пожежної безпеки…………………………………..

137

4.2.7 Запобігання розповсюдженню пожежі…….…………….......

4.2.8 Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання………………………………………………………….

4.2.9 Забеспечення пожежної безпеки вогневих робіт……………

137

139

142

4.3 Евакуація людей при пожежах…………………………………....

143

4.4 Засоби гасіння та виявлення пожеж……………………………....

145

Запитання для контролю засвоєння навчального матеріалу …...

155

Лекція 1 Законодавча та організаційна основа охорони праці в Україні…………………………………………………………

155

Лекція 2 Забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов праці……………………………………………………………

157

Лекція 3 Техніка безпеки у торгівлі……..…………………………….

159

Лекція 4 Пожежна безпека в галузі……………………………………

165

Рекомендована література…………………..………………………

170

I. Законодавчі та інші основоположні нормативні акти

про охорону праці……………………………………………………... 170

II. Міжгалузеві нормативні акти………………………………………. 174

III. Галузеві нормативні акти………………………………………….. 176

IV. Міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці……. 176

V. Державні стандарти України з безпеки праці……………………. 179

VI. Державні санітарні норми………………………………………… 180

VII. Будівельні норми та правила…………………………………..... 180

VIII.Довідкова та навчальна література…………………………….. 181

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.