Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bileti_z_filosofiyi.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
1.03 Mб
Скачать

81. Проаналізуте світоглядні засади сучасної екологічної ситуації.

Екологічні проблеми, тобто проблеми, пов'язані з порушенням унаслідок людської діяльності рівноваги в геологічних, біохімічних процесах Землі та біосфери загалом. До комплексу екологічних проблем входять:

• забруднення довкілля; воно настільки інтенсивне, що на Землі сьогодні майже немає екологічно чистих рік; до того ж забруднені не лише грунти, водоймища, атмосфера, а й космічний простір навколо планети;

• знищення лісів, зеленого шару Землі, через що відбулися зміни у водообмінних процесах планети, у температурному режимі на її поверхні; сучасна наука занепокоєна появою “парникового ефекту” в земній атмосфері, коли внаслідок виробничої діяльності відбувається підвищення загальної температури: це загрожує таненням полярних льодів і відчутним підвищенням рівня води у Світовому океані;

• зменшення площі грунтів, придатних для рільництва внаслідок будівництва міст, шляхів, підприємств, ерозії ґрунтів та ін.

Весь комплекс екологічних проблем створює реальні загрози людському життю. За попередніми прогнозами деяких футурологів до середини XXI ст. людство може знищити себе внаслідок загальної екологічної катастрофи.

Нагромадження вуглецю в атмосфері й запиленість у містах зросли в десятки разів, а в глобальному масштабі – на 20% порівняно з початком ХХ ст. Внаслідок збільшення в атмосфері Землі шару вуглекислого газу з’явилася загроза несприятливої зміни клімату, при якому наша блакитна планета вже протягом найближчий десятиліть може перетворитися у величезну теплицю з можливим катастрофічним ефектом: зміною енергетичного балансу й поступовим підвищенням температури, що призведе до перетворення родючих досі районів у посушливі, до підняття рівня води в океанах й затоплення багатьох прибережних земель і міст. Виникла небезпека порушення балансу кисню, руйнування озонового екрану в нижній стратосфері.

Вирішення цієї проблеми можливо лише в комплексі з сировинною та енергетичною і перш за все на основі усвідомлення людиною і суспільством своєї відповідальності за стан місця свого існування і вироблення чітких правових норм, що обмежують антропогенний вплив на природу, обов’язкових для всіх країн. Сприяти цьому може:

  • Перехід суспільств на інтенсивні шляхи розвитку;

  • Використання «замкнутих циклів», енергозберігаючих і сировино-зберігаючих технологій, технологій безвідходного виробництва;

  • Використання екологічно чистих і відновлюваних джерел енергії;

  • Використання очисних споруд;

Формування комплексу розумних потреб і поступовий перехід на їх задоволення (обмеження потреб), тощо;

В рамках сьогодення особливого значення набуває екологічна культура. Людство нині переживає драматичну ситуацію, яка обумовлена катастрофічними змінами, що відбуваються в природі і є результатом підсилення впливу на останню, в результаті людської діяльності

Екологічна культура повинна включати в себе нові ціннісні аспекти відношень до природи, які повинні визначати в майбутньому нові, природоохоронні екологічно чисті способи виробничої діяльності людей, політичної, правової та інших, які спрямовані на збереження Землі як унікальної екосистеми.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]