Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы на вопросы_1.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
4.06 Mб
Скачать

39. Застосування моделі is – lm для аналізу економіки України.

Особливості моделі 18 - ЬМ (графік 5.13) в умовах інверсій­ної економіки:

 • Р не дорівнює константі

 • LМ залежить від У, і – Р з шляпочкою , Р;

 • ІS залежить від У, і – Р з шляпочкою , Р;

 • лінія ЬМ у системі координат [У, (і – Рз шляпочкою)} є паралельною до осі [0, і—Р з шляпочкою], бо коли

дельта М>дельта Р->АD зростає, але з часом

дельта Р більша за дельта М, тоді AD спадає

де Р- рівень цін;

У—реальний обсяг виробництва; і - номінальна ставка процента;

і—Рз шляпочкою - реальна ставка процента; Р - рівень інфляції; М— грошова маса;

АІ) - сукупний попит

Вплив зростання державних видатків,

бюджетного дефіциту та емісії на конфігурацію

моделі 15 - ЬМ в Україні

Графік 5.14. Вплив бюджетної політики на модель 1S


40. Природа і специфіка циклічності економічної динаміки. Цикли і кризи

Загальне уявлення про макроекономічну динаміку дає дослідження економічних циклів.

Економічний цикл характеризується періодичним зростанням та падінням ділової активності, яке проявляється у формі невідповідності попиту і пропозиції. У загальному виді економічний цикл являє собою результат коливання різних показників економічної активності (темпів зр ВНП, загального обсягу продажу, загального рівня цін, рівня безробіття, завантаження виробничих потужностей).

Напрямок та ступінь зміни сукупності показників, які характеризують розвиток народного господарства, називається економічною конюнктурою.

Загальну тривалість циклу вимірюють часом(місць, рік) між двома сусідніми нижчими точками економічної активності.

За тривалістю економічні цикли поділяються на короткі – коливання ділової активності 3-4 роки; середні – 7-11 років; великі (довгі хвилі) – з періодичністю 40-60 років.

КОРОТКІ цикли повязані з відновленням рівноваги на споживчому ринку. Матеріальною основою малих циклів є процеси, що відбуваються у сфері грошових відносин. Малі цикли розмежовуються грошовими кризами, що повторюються з певними закономірностями. За змістом грошові кризи виступають як кризи сфери грошового обігу і кризи сфери кредиту.

СЕРЕДНІ цикли (промислові, економічні, ділові цикли) повязані зі зміною попиту на засоби виробництва. Матеріальною основою періодичності середніх циклів є необхідність оновлення основного капіталу. Основною властивістю промислового циклу є коливання темпів зростання ВНП за період часу, коли економ система проходить 4 послідовні фази: кризи, депресії, пожвавлення, підйом.

Тривалість падіння вимірюється часом між вищою і наступною нижчою точками ділової активності, а піднесення – між нижчою і наступною вищою точками ділової активності. Основними фазами економічного циклу є підйом та падіння, під час яких відбувається відхилення від середніх показників економічної динаміки.

Коливання фактичного обсягу в-ва по відношенню до потенційного обсягу в-ва характеризується показником gap GNP (кон’юнктурний розрив ВВП)= , де У-факт обсяг в –ва, У-потенційний обсяг в-ва. Потенційний ВВП-обсяг в-ва за умов повної зайнятості.

З прискоренням НТП та посиленням втручання держави в економ життя сусп-ва відбув модифікація економ циклу. Тренд – результат дії факторів, що зумовлюють довгострокове економ зр, цикл – тимчасове відхилення від цієї тенденції. Основними індикаторами фази циклу виступають: - рівень зайнятості; - рівень безробіття; - обсяг в-ва.

Серед найважливіших причин циклічності в економіці називають коливання співвідношення між споживаннями і інвестиціями. Рецесія – падіння обсягу національного в-ва протягом 6 місяців і до року. Депресія – падіння обсягу нац в-ва, яке супроводжується високим рівнем безробіття і триває декілька років.

Економічна криза характеризується: - перевиробництвом товарів порівняно з платоспроможним попитом; - падіння рівня цін внаслідок перевищення пропоз товарів над платоспроможним попитом; - скорочення обсягів в-ва; - масовим банкрутством промислових, банківських, торгових фірм; - зрост безробіття і скорочення номінальної зар плати; - потрясінням кредитної системи.

Характерні риси депресії: - скорочення виробничих інвестицій; - збільшення запасів; - скорочення попиту на роб силу; - різке падіння норми чистого прибутку; - падіння обсягу продажу; - скорочення кількості нових замовлень; - скорочення попиту на кредитні ресурси.

Характерні риси пожвавлення: - перехід до стійкого розширення в-ва;- зр попиту на активні елементи засобів в-ва;- зр попиту на сировину; - зр попиту на роб силу; - зр зар плати і відповідно попиту на товари особистого споживання.

Характерні риси економ буму: - значний приріст виробничих інвестицій;- скорочення запасів;- різке зр попиту на роб силу; - значний приріст загального рівня цін.

ВЕЛИКІ хвилі. Матеріальною основою великого циклу є зміна базових технологій і поколінь машин, оновлення обєктів інфраструктури. Великі цикли мають 2 фази: 1фаза – висхідна(25-30рр). Це довготривале піднесення, що виникає на базі революційних стрибків технології і массового її розповсюдження. 2 фаза – нисхідна (20-25рр).Криза виникає тоді, коли стара структура економіки вступає у конфлікт з потребами нової технології, Але ще не готова до змін. У цей період гостро проявляють себе кризи середніх та малих циклів.

41. Антикризова політика держави.

Антикризова пол-ка – це пол-ка, яка направлена на регулювання коливань ек-ії активності в сусп-ві в періоди передкризового стану і запобігання розвитку ек-их криз. Двома основними періодами, які повинні знаходитися під особливим контролем у цьому зв'язку є, періоди депресії ( обсягів нац. вир-ва, яке супроводжується високим рівнем безробіття і триває декілька років) і буму.

Хар-ні риси депресії.

 • Скорочення вир-их інвестицій;

 • Збільшення запасів;

 • Скорочення попиту на робочу силу;

 • Різке падіння норми чистого прибутку;

 • Падіння обсягу продажу;

 • Скорочення кількості нових заказів.

Хар-ні риси пожвавлення.

 • Перехід до стійкого розширення вир-ва;

 • Зростання попиту на робочу силу;

 • Зростання ЗП і відповідно попиту на товари особистого споживання;

 • Зростання попиту на сировину.

Хар-ні риси ек-го буму.

 • Значний приріст вир-их інвестицій;

 • Скорочення запасів;

 • Різке зростання попиту на робочу силу;

 • Значний приріст загального рівня цін.

Найважливіші заходи антикризової пол-ки.

В періоди депресії:

Грошово-кредитна пол-ка– зниження облікової ставки; купівля держ. цінних паперів на відкритому ринку; зниження норми обов'язкових банківських резервів.

Фіскальна пол-ка – додаткові витрати держ. бюджету; зменшення податкових ставок.

Пол-ка ЗП і тарифів - зростання ЗП.

Пол-ка держ.інвестицій – прискорення виконання інвестиційних програм.

В періоди бумів:

Грошово-кредитна пол-ка – збільшення облікової ставки; продаж держ. цінних паперів на відкритому ринку; підвищення норми обов'язкових банківських резервів.

Фіскальна пол-ка – скорочення витрат держ. бюджету; збільшення податкових ставок.

Пол-ка ЗП і тарифів - зменшення ЗП.

Пол-ка держ.інвестицій – скорочення держ. будівництва.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.