Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗЕЗ готов .doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.12.2018
Размер:
407.55 Кб
Скачать

24. Метод розрахунку ефективності експорту та імпорту товарів.

Загальну характеристику, оцінку експортної діяльності підпри­ємства здійснюють за такими показниками:

  • ефективність експорту;

  • рентабельність експорту;

  • ефект експорту.

  1. Ефективність експорту підприємства Ее розраховується за формулою:

Ее=ЧВ/ОП, де ЧВ – чистий виторг в іноземній валюті за реалізований товар, переведений у гривні за офіційним курсом на день надходжень валютної виручки:

ЧВ = (ВВ*Кр )-Дв-МП, ВВ - валютний виторг за експортний товар; Кр - діючий ринковий курс іноземної валюти до гривні; Дв - додаткові витрати всередині країни, пов'язані з експортом товару (можливі витрати на оплату ліцензій, комісійні, посереднику, транспортні, складські та інші витрати); МП- митні платежі; ОП- обсяг продажу за експортом.

Показник ефективності експорту свідчить, наскільки ефективно підприємство проводить свою ЗЕД, а також частки виторгу в загальному обсязі експорту підприємства. Якщо цей показник більший за одиницю, тоді реалізація товарів на зовнішньому ринку буде вигідніша, ніж всередині країни.

  1. Рентабельність експорту (Ре) розраховується за формулою:

Ре=ЧВ/ПВ*100%, де ПВ - повні витрати підприємства на експорт продукції, грн.

Цей показник демонструє відсоток інвалютного доходу від реалізації експортних товарів, що припадає на кожну витрачену підприємством гривню.

3. Економічний ефект експорту (Ее) розраховується за формулою:

Ее = ЧВ + Воп – ПВ, де Bon - виторг у гривнях від обов'язкового продажу частки валюти державі.

4. Показник економічної ефективності імпорту (Еі) товарів розраховується за формулою:

Ееф.і=Ці.в.р./Ві, де Ці.в.р. - вартість імпортної продукції на внутрішньому рин­ку, грн.; Ві - витрати на придбання імпортної продукції, грн.

Ві=Вм+М+А+ПДВ+Мз+Ді+ПДВд, де Вм - митна вартість товару, перерахована у гривні за офіційним курсом (К) на дату подання митної декларації, яка включає валютні витрати імпортера (ВВі) до місця ввезення товару на митну територію України, тобто:

Вм=ВВі*К; M - імпортне мито; А - сума акцизного збору з підакцизних товарів; ПДВ - податок на додану вартість; Мз - митні збори; Ді - додаткові витрати імпортера; ПДВд - податки на додану вартість, щодо додаткових витрат імпортера.

Чим більший цей показник за одиницю, тим ефективнішою буде імпортна діяльність для підприємства.

5. Економічний ефект імпорту (Еі) розраховується за формулою:

Еі = Ц рі. - Ві, де Ц рі. - ціна реалізації імпортних товарів на внутрішньому ринку, грн.

Цей показник характеризує прибуток від реалізації імпортних товарів.

6. Рентабельність імпорту (Рі) розраховується за формулою:

Рі=Еі/Ві.

Зовнішньоекономічну діяльність можна оцінити за допомогою показника інтегрального економічного ефекту (Ее.і.), якщо суб'єкт ЗЕД займається експортом та імпортом одночасно:

Ее.і = ΣЕе + ΣЕі, де ΣЕе - сума ефектів за всіма експортними угодами, здійсненими за відповідний період часу, грн.; ΣЕі - сума ефектів за всіма імпортними угодами, здійсненими за відповідний період часу.