Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЖД+ГО-учебное пособие с тестами.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
24.11.2018
Размер:
973.31 Кб
Скачать

221

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра екології і фізики

Безпека життєдіяльності (Модуль 1 Безпека життєдіяльності. Модуль 2 Цивільна оборона)

Донецьк 2010

ЗМІСТ

стор.

МОДУЛЬ 1 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ…………………………..3

Тема 1 Основні поняття і визначення БЖД ………………………...3

1.1 Функції, мета і завдання БЖД ………………………………

1.2 Об’єкти вивчення БЖД і сталий розвиток суспільства …….

Тема 2 Система «Людина – техніка – середовище» ………….

2.1 Фізіологічні особливості людини …………………………

2.2 Психологічні особливості людини ………………………

Тема 3 Ознаки виникнення небезпеки. Джерела і типи небезпеки …..

3.1 Поняття небезпеки і небезпечних ситуацій (ризиків) …………….

3.2 Класифікація небезпек ……………………………………………..

3.3 Загальні поняття аналізу і оцінки ризиків ………………………….

3.4 Види аналізу небезпек (рівня ризиків) ……………………………

Тема 4 Негативні фактори навколишнього середовища ……………

4.1 Шкідливі фактори виробничої сфери й побуту ……………….

4.2 Хімічні й біологічні фактори небезпек …………………………

4.3 Психофізіологічні фактори небезпек ………………………..

Тема 5 Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу …………

5.1 Основні визначення …………………………………………

5.2 Загальна класифікація НС ……………………………………..

5.3 Структура класифікації НС в Україні ………………………..

5.4 Особливості надзвичайних ситуацій воєнного часу ………..

Тема 6 Засоби захисту людини від негативних факторів ………

6.1 Засоби індивідуального і колективного захисту від

небезпечних виробничих факторів ………………………….

6.2 Захист населення від ХНР та біологічний захист …………..

6.3 Захист населення на побутовому рівні ………………………

Контрольні питання до модулю 1 ……………………………..

стор.

МОДУЛЬ 2 ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

Тема 7 Основи законодавства України в сфері Цивільного захисту …

7.1 Основні положення міжнародного права з питань захисту людей ..

7.2 Цивільна оборона України …………………………………………

7.3 Єдина система Цивільного захисту …………………………………

7.4 Режими функціонування ЄДСЗ …………………………………….

7.5 Керування ЄДСЗ ……………………………………………………

7.6 Організація Цивільного захисту на об’єктах господарської

діяльності ………………………………………………………………..

Тема 8 Організація захисту населення ………………………………….

8.1 Принципи захисту населення і територій у випадку загрози

і виникнення надзвичайних ситуацій ………………………………..

8.2 Оповіщення і інформування. Спостереження і лабораторний

контроль ………………………………………………………………

8.3 Інженерний захист …………………………………….

8.4 Здійснення заходів щодо евакуації населення …………………..

8.5 Медичний захист населення …………………………………..

Тема 9 Моделювання сценаріїв виникнення надзвичайних

ситуацій і і оцінка обстановки ……………………………….

9.1 Оцінка радіаційної обстановки ………………………………….

9.2 Оцінка інженерної обстановки …………………………………..

9.3 Прогнозування і оцінка пожежної обстановки на об’єктах ……

9.4 Оцінка хімічної обстановки а НС ………………………………

Тема 10 Радіаційно-хімічний захист населення в надзвичайних

ситуаціях …………………………………..

10.1 Загальні положення ………………………………………………

10.2 Організація дозиметричного контролю ……………………….

10.3 Режими радіаційного захисту і порядок введення їх у дію …..

стор.

10.4 Засоби індивідуального захисту від ХНР ………………………..

Тема 11 Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій ………………

11.1 Аварійно-рятувальні і інші невідкладні роботи при

ліквідації НС ……………………………………………………..

11.2 Особливості проведення АРІНР ………………………………….

11.3 Правила безпеки при проведенні аварійно-рятувальних і

інших невідкладних робіт …………………………………………..

11.4 Життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях ………..

11.5 Захист сільськогосподарських тварин …………………………………

11.6 Захист запасів продовольства в надзвичайних ситуаціях …………..

11.7 Спеціальна обробка ………………………………………………….