Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦії цивільне особлива нове.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
847.87 Кб
Скачать
  1. Договір міни.

Договір міни (бартеру) – це договір, за яким кожна зі сторін зобов’язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на іншій або здійснити обмін майна на роботи (послуги) (ст. 715 ЦК).

До даного договору застосовуються загальні положення про договір купівлі – продажу. До договору міни діє спеціальне правило, яке визначає момент переходу права власності на товари, що обмінюються. За договором міни право власності переходить до сторін одночасно після виконання зобов’язань щодо передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір міни двосторонній, оплатний, консенсуальний.

Сторонами договору можуть бути фізичні і юридичні особи.

Предметом договору є дії кожної зі сторін з передачі у власність іншої сторони товару, що обмінюється. Це істотна умова договору.

Об’єктом договору є товар, що обмінюється. Договором може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості.

Різновидом договору міни є договір бартеру. Його регулювання здійснюється ЗУ “ Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” від 23.12.98р. Відповідно до цього закону в договорі повинні вказуватися загальна вартість товарів, що імпортується, загальна вартість товарів (робіт), що експортуються за цим договором, з обов’язковим відображенням в іноземній валюті. Не допускається рух коштів за таким договором, що означає неможливість доплати грошовими коштами. Закон передбачає строки проведення товарообмінних операцій (Ст. 2 Закону), так товари, що імпортуються . підлягають завезенню на митну територію України в строки, зазначені в договорі, але не пізніше 90 кал. Днів з дати митного оформлення товарів. Товари, що експортуються – 60 кал. Днів з дати оформлення вивізної вантажної митної декларації. Перевищення вказаних строків допускається за наявності у суб’єктів разового індивідуального дозволу, що видається Міністерством економіки України, в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

За порушення вказаних строків передбачається відповідальність сторін договору (Ст. 4 Закону).

Контрольні запитання:

1. Договір поставки.

2. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

3. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами.

4. Договір міни.

Рекомендована література:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003, //Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №40-44

2. Я. Шевченко. Цивільне право України: Особлива частина. Академічний курс. Підручник. - Київ: Видавничий дім., 2003.

3. Є.О Харионов. Цивільне право України. Підручник. / Харитонов Є.О. О.І. Харитонов О.І., Старцев О.В. – Київ: видавництво Істина, 2009.

4. Голембо Л. Підстави виникнення зобов’язань за поставкою: план чи самостійна ініціатива / Голембо Л. //Право України. – 1996. - №5. - С.34.

5. Апотій І. Істотні умови договору купівлі – продажу на оптовому ринку споживчих товарів. /Апотій І. // Підприємництво, господарство і право. - №9. - 2002.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.