Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦії цивільне особлива нове.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
847.87 Кб
Скачать

Лекції 1,2 Тема: Договір купівлі –продажу План:

 1. Поняття договору купівлі-продажу та його загальна характеристика.

 2. Зміст договору купівлі-продажу.

 3. Особливості договору купівлі-продажу у роздрібної торгівлі.

 4. Особливості купівлі-продажу при приватизації.

1.Поняття договору купівлі-продажу та його загальна характеристика.

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає на себе обов’язки прийняти майно і оплатити за нього певну суму грошей (ст.655 ЦК).

Договір є двостороннім, оплатним і консенсуальним.

Сторонами договору є продавець і покупець, якими можуть бути фізичні і юридичні особи.

Предметом договору може бути індивідуально визначена річ ( квартира, земельна ділянка тощо) майнові права, право вимоги. До договору купівлі- продажу на біржах, аукціонах, конкурсах, договору купівлі-продажу валютних цінностей застосовуються загальні положення про договір купівлі-продажу.

Форма договору усна, письмова і письмова нотаріально засвідчена, це залежить від предмету договору. В деяких випадках договір підлягає державної реєстрації (наприклад, купівля-продаж квартири, земельної ділянки).

Істотними умовами договору є предмет і ціна.

Важливим у такому договорі є момент переходу майна у власність покупця. Продавець зобов’язаний передати товар у строк, встановлений у договорі, а якщо такий строк не встановлений – відповідно до ст. 530 ЦК України. Обов’язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент:

 1. вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов’язок продавця доставити товар;

 2. надання товару у розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцем знаходження товару;

Якщо з договору не випливає обов’язок продавця доставити товар або передати його у місці знаходження, обов’язок продавця вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв’язку для доставки покупцеві.

Визначення моменту виконання обов’язку продавцем є дуже суттєвим, оскільки відповідно до Ст. 668 ЦК України ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до покупця з моменту передання йому товару, якщо інше не встановлено договором або законом. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару, проданого під час його транспортування, переходить до покупця з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено договором або законом.

Продавець зобов’язаний попередити покупця про права третіх осіб на товар. У разі невиконання цього обов’язку покупець має право вимагати зниження ціни або розірвання договору.

Покупець зобов’язаний прийняти товар, а якщо він відмовився від прийняття товару, то зобов’язаний забезпечити схоронність товару, негайно повідомити про це продавця.

Договором може бути встановлений обов’язок продавця або покупця страхувати товар (Ст. 696 ЦК) Якщо сторона, яка зобов’язана страхувати товар не застрахувала його, інша сторона може сама застрахувати товар і вимагати відшкодування витрат, або відмовитися від договору.

Позовна давність щодо недоліків проданого товару застосовується в 1 рік, обчислення цього строку починається від дня виявлення недоліків, якщо на товар встановлений гарантійний строк (строк придатності) - від дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку.

Різновидами договору купівлі –продажу є:

 • договір роздрібної купівлі-продажу;

 • договір оптової купівлі –продажу;

 • купівля- продаж на аукціонах, на конкурсах, біржі;

 • купівля-продаж при приватизації;

 • форвардний контракт – стандартний документ, що засвідчує зобов’язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у певний час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією цін такого продажу під час укладення контракту;

 • ф’ючерсний контракт – стандартний документ, що засвідчує зобов’язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у певний час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією цін на момент виконання зобов’язання;

 • опціон – стандартний документ, що засвідчує зобов’язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти на певних умовах у майбутньому з фіксацією ціни на час укладання такого опціону або на час придбання за рішенням сторін контракту.

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють договір купівлі –продажу Закони України «Про захист прав споживачів», «Про цінні папери та фондову біржу», «Про приватизацію державного майна», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інші.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.