Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦії цивільне особлива нове.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
847.87 Кб
Скачать

2.Договір лізингу.

Договір лізингу – це договір, за яким одна сторона (лізингодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні ( лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингоодержувачеві на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем ( прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця ( постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікації та умов ( непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (ст. 806 ЦК).

Предметом лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками, віднесена законодавством до основних фондів. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об’єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх структурні підрозділи. Майно, що перебуває в державній або комунальної власності та щодо якого відсутня заборона передачі в користування та або у володіння, може бути передано в лізинг за згодою відповідного органу.

Ризик випадкового знищення або пошкодження предмету лізингу несе лізингоодержувач, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір лізингу консенсуальний, платний, двосторонній або багатосторонній. Сторонами лізингу є лізингодавець і лізингоодержувач. Лізингодавцем є суб’єкт підприємницької діяльності юридична особа, лізингоодержувачем є фізична або юридична особа. Форма договору письмова.

Правове регулювання цього договору здійснюється ЦК України та ЗУ “ Про фінансовий лізинг” в редакції від 11.12.2003р.

За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її в користування лізингоодержувачеві на визначений строк не менше 1 року за встановлену плату.

Предмет лізингу за умовами договору і за письмовою згодою лізингодавця може бути переданий у сублізинг лізингоодержувачем третім особам за плату.

Істотні умови договору:

- предмет лізингу;

- строк лізингу;

- розмір лізингових платежів;

- інші умови за погодженням сторін.

У разі переходу права власності на предмет лізингу від лізингоодержувача до іншої особи відповідні права та обов’язки лізингодавця да договором лізингу переходять до нового власника. З моменту передачі предмета лізингу у володіння лізингоодержувача ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмету лізингу переходить до лізингоодержувача.

Лізингодавець має право :

- інвестувати на придбання предмету лізингу як власні , так і залучені кошти;

- здійснювати перевірки дотримання лізингоодержувачем умов користування предметом лізингу та його утримання;

- відмовитися від договору у випадках , передбачених законом або договором;

- стягувати з лізингоодержувача прострочену заборгованість у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса ;

- вимагати повернення предмету лізингу тощо.

Лізингодавець зобов’язаний:

- надати предмет лізингу лізингоодержувачу у встановлений строк;

- попередити лізингоодержувача про відомі йому особливі властивості та недоліки предмета лізингу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров’я, майна лізингоодержувача та інших осіб;

Лізингоодержувач зобовязаний:

- своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов’язання щодо утримання предмета лізингу;

  • у разі несплати лізингових платежів протягом 2 чергових строків на вимогу лізингодавця повернути йому об’єкт лізингу;

- у зазначені у договором лізингу строки відповідно до його умов надавати лізингодавцю відомості про технічний стан об’єкта лізингу та свій фінансовий стан, доступ для перевірки об’єкта лізингу та умов його експлуатації;

- у разі, якщо він не реалізує своє право викупу об’єкта лізингу та не продовжить строк його використання після припинення дії договору, повернути об’єкт лізингу лізингодавцеві у стані, зазначеному в договорі.

Основним обов’язком лізингоодержувача є своєчасна сплата лізингових платежів, які включають:

  • суму, яка відшкодовує при кожному платежі частину вартості об”єкта лізингу, що амортизується за строк. за який вноситься лізинговий платіж;

  • суму, що сплачується лізингодавцю як відсоток за залучений ним кредит, для придбання майна за договором лізингу;

  • платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно;

  • відшкодування страхових платежів, якщо об’єкт лізингу застрахований лізингодавцем;

  • інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.