Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦії цивільне особлива нове.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
847.87 Кб
Скачать

3. Обов’язки сторін за договором.

Страховик зобов’язаний:

  1. ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;

  2. вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати протягом 2 робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку;

  3. здійснити страхову виплату у строк, встановлений договором;

  4. відшкодувати витрати, понесені страхувальником у разі настання страхового випадку, з метою запобігання зменшення збитків, якщо це встановлено договором;

  5. за заявою страхувальника, у разі здійснення страховиком заходів, що зменшили страховий ризик, або у разі збільшення вартості майна переукласти з ним договір;

  6. не розголошувати відомості про страхувальника та його майнове становище, крім випадків встановлених законом;

  7. інші обов’язки, встановлені договором.

Обов’язки страхувальника:

 1. своєчасно вносити страхові платежі у розмірах, передбачених у договорі;

 2. надавати страховикові інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику і надалі інформувати його про будь-які зміни страхового ризику;

 3. повідомляти страховика про інші договори страхування, укладені щодо об’єкта, що страхується;

 4. вживати заходи щодо запобігання збиткам, завданим настанням страхового випадку, та їх зменшення;

 5. повідомляти страховика про настання страхового випадку у строк, встановлений договором;

 6. інші обов’язки, встановлені договором.

4. Умови та порядок здійснення страхової виплати.

Для здійснення страхової виплати у разі настання страхового випадку, страхувальник має надати відповідну заяву. Про настання страхового випадку складається акт. Страховик має право самостійно з’ясувати причину та обставини страхового випадку.

Розмір страхової суми визначається сторонами. Вона не повинна перевищувати дійсну вартість майна , яка визначається за місцем перебування майна в день укладення договору. Страхова виплата може сплачуватися одноразово або періодично на протязі зазначеного відрізку часу.

Страховик має право відмовитися від страхової виплати у разі:

  1. навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір, якщо вони були спрямовані на настання страхового випадку, крім дій, пов’язаних із виконання ними громадського чи службового обов’язку, вчинених у стані необхідної оборони, або для захисту майна , життя, здоров’я, честі , гідності та ділової репутації;

  2. вчинення страхувальником або особою, на користь якої укладено договір, умисного злочину, що призвело до настання страхового випадку;

  3. подання страхувальником завідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування або про факти настання страхового випадку;

  4. одержання страхувальником певного відшкодування збитків за договором майнового страхування від особи, яка їх завдала;

  5. несвоєчасного повідомлення страхувальником без поважних причин про настання страхового випадку або створення страхових перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

  6. наявність інших підстав, встановлених законом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.