Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 12..docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
116.5 Кб
Скачать

Лекція12. Професійні основи соціальної роботи. Професійні ролі соціальних працівників

Рольовий підхід до професійної діяльності соціального працівника має своїм джерелом теорію ролей, яка на справді об’єднує цілу сім’ю теорій, що використовують у якості одного із своїх ключових концептів розуміння ролі.

У сучасних психолого-педагогічних науках можна виділити декілька взаємодоповнюючих поглядів на визначення і дослідження поняття ролі: соціологічний, соціально-психологічний, психодраматичний і психологічний. [Сидоров В.Н., 2006, С. 27-63]

Соціологічний погляд на теорію ролей.

Соціологічний погляд переважно використовує дефініцію соціальна роль, визначення якої, як і у багатьох інших соціальних феноменів, вважається справою нелегкою.

Поняття „роль”, або як говорили у давнину „роля”, було запозичено російською мовою із французької у XVIII столітті. У буквальному первинному значенні це означало ”будь що згорнуте, скатане; згорток, сувій”, у подальшому – „те, що написано на сувії”, „текст одного діючого персонажу у п’єсі”.

Сьогодні відповідно до енциклопедичного словника, роль – це 1) літературний образ, що створений драматургом у п’єсі, і відповідний сценічний образ, відтворений актором у спектаклі; 2) сукупність тексту, який промовляється актором.

Класичним визначенням соціальної ролі є визначення Лінтона Р.(1936), який визначив соціальну роль як очікуване поводження, яке асоціюється із статусом. При цьому статус (чи позиція, соціальна позиція), який має кожна людина, розуміється Лінтоном як його становище у суспільстві, що характеризується певною сукупністю прав та обов’язків. Досить суттєвою характеристикою соціальної ролі відповідно до Лептона, виступає її до визначення як „динамічного аспекту статусу”.

Сучасні соціологі відмічають, перефразуючи Лінтона, що статус і роль являють собою дві сторони одного феномену: якщо статус є сукупністю прав, привілей і обов’язків індивіда, то роль – його поведінкою (діяльністю) у рамках цієї сукупності прав і обов’язків.

Лінтовське розуміння соціальної ролі, що відрізняється лише у вживанні епітетів, які відносяться до очікуваної поведінки, ми знаходимо у багатьох соціологів і соціальних психологів – Дарендорфа Р. („множина способів поведінки, що задані носію позиції...”); Бергер П. („типова реакція на типове очікування”); Майєрса Д („набір норм, які визначають, як повинні вести себе люди у даній соціальній позиції”); Резніка Ю.М. („... нормативно схвалений спосіб поведінки особистості”).

Мер тон Р. вважає, що роль – це вихована у самій людині установка, яка сформувалась під впливом соціальних очікувань. Якщо термін „установка” розкрити як „сприятливу чи несприятливу оціночну реакцію на будь що чи будь кого, яка виявляється у думках, почуттях і цілеспрямованій поведінці”, то можна стверджувати, що і його визначення досить відповідає класичному. Цікаво, що дуже близьким до даного визначення ролі є також визначення, що наводиться у тлумачному словнику В.Даля, де роль розглядається як значимість людини у суспільстві, у суспільних відносинах.

Пик активності в реалізації соціологічного погляду приходиться на 60-і роки ХХ століття. У чисто змістовному плані його здійснення, в основному, проходить під знаком слів Парсонса, що широко цитуються: „Кожна людина відіграє певну роль; і роль, а не індивід, являє собою одиницю, яку необхідно вивчати”.

Наведена цитата вигідно підкреслює головну особливість соціологічного погляду на теорію ролей, яка постає у тому, що соціологічне трактування ролі – соціальна роль – дозволяє дослідникам суспільних явищ, по-перше, відволіктись від індивідуальних особливостей поведінкової активності конкретної особистості і, по-друге, зосередитись на типових, безособових характеристиках поведінки людини в системі соціальних ролей, чи іншими словами, на зумовленому виконанні кожним носієм певній соціальній ролі діяльності відповідного виду і змусту, а також на виконанні нею відповідних поведінкових норм.

У процесі становлення і розвитку соціологічного погляду, дослідниками був сформульований ряд рольових дефініцій – рольовий набір, рольові очікування, рольова напруга, адаптація до ролі - розуміння яких і вільне володіння якими є одним із необхідних умов ефективної професійної діяльності соціальних працівників у ключі рольового підходу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]