Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otveti.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.10.2018
Размер:
1.32 Mб
Скачать

9. Чинник точності в е-комерції означає:

1. своєчасність сприйняття комерційних рішень;

2. що комерційна інформація дозволяє розробити необхідні управлінські рішення;

3. відповідність між інформаційним запитом і отриманим повідомленням за сутністю;

+4. що інформація повинна бути достовірною.

10.

10.1 Реклама це:

1. інформація про споживчі властивості товарів і різні види послуг з метою їх реалізації, створення попиту на них;

+2. вид комунікативного зв’язку між виробником і споживачем;

3. інформація про основне функціонування фірми, її підрозділів;

4. вид комунікативного зв’язку між власником фірми та його партнерами.

10.2 Товари як об'єкти товарознавчої діяльності мають чотири базові характеристики. Виділіть характеристики, які можна назвати товарознавчими, тобто ті, що задовольняють реальні потреби людини та визначають споживну вартість товару:

1. асортиментну;

+2. якісну;

3. кількісну;

4. вартісну.

БІЛЕТ № 8

1. Організація біржової торгівлі. Суть і розвиток біржової торгівлі. Характеристика біржі, її діяльності.

Термін «біржа» походить від латинського bursa - гаманець. Біржі – це регулярно функціонуючий оптовий ринок товарів, сировини, цінних паперів. Розквіт бірж відноситься на другу половину XIX ст. і пов'язаний з розвитком капіталістичного виробництва. Перша біржа в Росії була заснована Петром І в 1703 р. в Петербурзі. До кінця XIX в. їх було біля 80. До 30-х років в СРСР біржі були ліквідовані відповідно до політики згортання товарно-грошових відносин. З розвитком ринкових відносин розпочався процес відновлення бірж. Першою була зареєстрована в 1990 р. Московська товарна біржа (МТБ), потім вони з'явилися і в інших містах і стали рости як гриби, тобто виник своєрідний біржовий бум.

Для бірж характерна купівля-продаж масових товарів, що продаються за стандартами (встановленими сортами) або за стандартними зразками (зерно, цукор, вовна, каучук, метали тощо).

Торгові операції на біржі здійснюються за допомогою маклерів і брокерів. Маклер - працівник біржі, що веде торги на біржі. Брокер - біржовий посередник між продавцями і покупцями по здійсненню торгових операцій на біржі.

Продавці (власники товарів) не пізніше встановленого терміну до торгів дають брокерам, що діють на біржі, самостійно або через брокерські контори, доручення на продаж їх товарів. Доручення оформляються в письмовому вигляді. При цьому брокер повинен мати довіреність на право дії від імені продавця. Взаємовідносини між клієнтами (продавцями і покупцями) і брокерськими конторами можуть регулюватися спеціальними договорами на брокерське обслуговування.

З організаційно-правової точки зору біржі поділяються на публічні і приватні.

Публічні біржі управляються державними і муніципальними організаціями, їх діяльність регулюється законами та іншими нормативними актами і має відкритий характер.

Приватні біржі організуються, в формі закритих акціонерних товариств з обмеженим числом членів і працюють на основі своїх статутів. Члени біржі мають свої брокерські контори.

2. Облік праці та зарплати.

Основна зарплата – винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці, виробітку, посадових обов’язків. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова зарплата – винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає: доплати, надбавки, гарантійні, компенсаційні виплати, премії.

Мінімальна зарплата – законодавчо встановлений розмір зарплати за просту, не кваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці.

Форми оплати праці: погодинна і відрядна.

Погодинна – залежить від розміру ставки та кількості відпрацьованого робочого часу;

Відрядна – залежить від кількості та якості виробленої продукції;

Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, тарифно-кваліфікаційні характеристики. Оплата за працю у вихідні дні, понадурочний час здійснюється за розцінками, встановленими законодавчими актами.

3. Товарознавство сільськогосподарських товарів.

До сільскькогосподарських товарів відноситься продукція сільскгосподарського виробництва.

Сільськогосподарські товари мають свою специфіку та призначені, насамперед, для оброблення землі. Останніми роками змінилася структура основних фондів, що потягло за собою підвищення частки активних засобів виробництва: силових та робочих машин, обладнання, механізованих засобів. Великі раніше господарства, на балансі яких знаходився чималий парк сільськогосподарської техніки, розпалися на дрібні та середні фермерські господарства з відповідно зменшеною кількістю обладнання в кожному. Відсутність централізованих майстерень з ремонту підвищує попит на інструменти та допоміжні товари. Класичним залишається інструмент для оброблення землі в домашньому господарстві: заступи, сапки, вила, граблі і т.п.

4. Торгівля на аукціонах, конкурсах (тендерах). Суть і види торгів.

Аукціон – це форма продажу товарів, що володіють індивідуальними властивостями, з публічного торгу в заздалегідь встановлений час у призначеному місці. Продавець призначає стартову ціну товару, яка збільшується в ході аукціону до граничного рівня, виходячи з платоспроможності покупців. Переможцем торгів є той, хто запропонує найбільшу ціну.

Цей вид торгівлі використовується для продажу порівняно обмеженого переліку товарів: хутра, антикваріату, художніх виробів, коней, виробів з дорогоцінних металів тощо.

Аукціони організовуються акціонерними товариствами, кооперативами, асоціаціями, біржами, салонами художників, музеями тощо.

Аукціони і тендери можуть бути відкритими (в них може брати участь будь-хто) і закритими (в них беруть участь тільки запрошені).

Конкурс (тендер) особлива форма видачі замовлень на постачання товарів (послуг), яка передбачає отримання пропозицій від кількох постачальників (підрядників) з метою обрати найбільш вигідну пропозицію. Покупець (замовник) оголошує конкурс для продавців (постачальників) на товар або послуги із заздалегідь певними характеристиками і після порівняння отриманих пропозицій підписує договір з тим, хто запропонував найбільш вигідні для покупця умови.

В сучасних умовах за допомогою тендерів замовляють машини, обладнання, великі партії сировини тощо. Також тендери можуть застосовуватися при укладенні орендних і лізингових угод, здійсненні інвестиційних та інших проектів.

5. Господарські товари.

До господарських товарів відносять: меблі, посуд, побутову техніку, будівельні матеріали, сільськогосподарські товари тощо. В умовах технічного прогресу, підвищення культурно-побутового рівня населення все більше зростають вимоги до організації внутрішнього простору будинків і споруд. Функціональні та естетичні завдання формування внутрішнього простору вирішуються головним чином підвищенням добротності, комфортності, художнього рівня, поліпшенням споживчих властивостей, розширенням асортименту і підвищенням конкурентоспроможності всіх товарів, що оточують людину.

Усі господарські товари повинні мати:

- функціональні властивості, виражені у застосуванні нових технологій для одержання конструкцій, що забезпечують зручність, універсальність, досконалість виконання допоміжних операцій;

- ергономічні властивості, виражені у гігієнічності товару, безпеці, антропометричності; надійності; довговічності; безвідмовності, збереженості, ремонтопридатності;

- естетичні властивості, виражені в інформаційній виразності, цілісності композиції, раціональності, досконалості виробничого виконання;

- властивості соціального призначення, виражені в задоволенні попиту всіх прошарків населення.

6. Визначити ціну нової марки сканера , використовуючи бальну оцінку параметра якості

На ринку з явився новий сканер із підвищеними споживчими характеристиками. Сума балів параметрів якості нового сканера – 150, базового комп’ютера – 120. Ціна базового ком’пютера 1250 грн.

Цнв=Цбаз.*(+Бні/+Ббі)

Цнв=1250*150/120=1562,50 грн.

7. Проаналізуйте ефективність діяльності комерційних підприємств.

Магазин

Товарообіг, грн.

Балансовий прибуток,грн.

Середньорічна вартість основних засобів, грн.

Фонтомісткість

А

79280

1815

7054

?

В

83271

4581

1786

?

Фміст = 7054 / 79280 = 0,09

Фміст = 1786 / 83271 = 0,02

8. Визначити роздрібну ціну пральної машини, яка призначена для заміни старої моделі, що коштувала 2220 грн. Основний технічний параметр – продуктивність, яка складає для нової машини 7 кг/год, старої -5кг/ год.

Цнв=2220*7/5=3108,00 грн.

9.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]