Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otveti.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.10.2018
Размер:
1.32 Mб
Скачать
  1. Суть реклами як ефективного інструмента маркетингової комунікації.

Основними засобами маркетингових комунікацій є реклама, комерційна пропаганда, стимулювання збуту, особистий продаж.

Широко відомий нині термін «реклама» виник від латинського слова «гесlаmаге» - голосно кричати або сповіщати (в Древній Греції і Римі торгові оголошення голосно викрикувалися або зачитувалися на площах і в інших місцях скупчення народу).

.» За своєю суттю реклама - інформація про споживчі властивості товарів і різні види послуг з метою їх реалізації, створення попиту на них'. Крім того, через рекламу можуть розповсюджуватися відомості про особу, організацію, твір літератури, мистецтва і т.п. з метою їх популяризації.

Відомий маркетолог Ф.Котлер, професор маркетингу Північно-Західного університету США, дає наступне визначення реклами: «Реклама являє собою неособисті форми комунікації, здійснювані через посередництво платних засобів поширення інформації, з чітко вказаним джерелом фінансування».

Задачі масової комунікації, за допомогою якої здійснюється рекламний вплив на людину, дуже складні. Рекламіст має справу з великим числом людей, яких він не знає, і не може контролювати умови, в яких буде сприйматися його рекламне звернення.

Поведінка і сприйняття людиною навколишньої інформації постійно змінюється. Конкретна поведінка формується з комплексу подразників на конкретний момент. На процес поведінки людини в рекламному середовищі впливають як зовнішні чинники, так і внутрішні.

Зовнішні чинники - це все те, що відбувається навколо нас в даний момент часу. Це можуть бути люди, що знаходяться поруч, погодні умови і т.д.

Внутрішні чинники - це все те, що відбувається всередині вас в той же самий момент. Наприклад, ваша установка, ваше відношення до різних речей, стан здоров'я, погляди, переконання, минулий досвід і т.п.

Внутрішні чинники (подразники)

Зовнішні чинники (подразники)

Мал. 12.1. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників (подразників) на поведінку людини:

ПН - психологічний настрій людини в даний момент під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників; ЗП - зовнішня поведінка людини.

Рекламну інформацію можна розглядати як комплекс. На людину завжди діє безліч подразників, кожний з яких несе в собі певну інформацію. До цих подразників потрібно віднести кольори, образотворчі форми, контрастність, об'єм і інтенсивність, міру новизни рекламного звернення та нш.

У торгівлі використовуються різноманітні засоби реклами, що являють собою носії інформації для впливу на об'єкт реклами. Засоби реклами можна кваліфікувати за наступними ознаками: призначенням, місцем їх застосування і характером використання технічних засобів.

За призначенням рекламні засоби можуть бути розраховані на оптових і роздрібних покупців, на певні групи населення (чоловіків, жінок, дітей, осіб, що ведуть домашнє господарство, спортсменів, туристів, школярів, фермерів.

За місцем застосування рекламні засоби поділяються на внутрішні, що використовуються на самому торговому підприємстві, і зовнішні - поза роздрібним або оптовим підприємством.

В залежності від характеру технічних засобів, що використовуються, розрізнюють наступні види реклами: вітринно-виставкова, реклама в пресі, друкована реклама, аудіовізуальна, радіо - і телереклама, зовнішня та інш.

Реклама – це спеціальна інформація про осіб, підприємства чи продукцію, що розповсюджується у будь-який спосіб з метою отримання зиску. Одним з основних елементів маркетингових комунікацій є рекламне звернення. Це засіб через який трансформуються цілі маркетингових комунікацій. При створенні звернення відповідають на такі питання:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]