Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Фінанси підприємств Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.82 Mб
Скачать

Методичні рекомендації

Визначення потреби в оборотних коштах здійснюється через їх нормування. У практиці використовуються два методи визначення потреби в оборотних коштах: прямий і економічний.

Метод прямого розрахунку забезпечує розробку обґрунтованих норм і нормативів на кожному підприємстві з урахуванням багатьох факторів.

Норма оборотних коштів – це відносний показник, який обчислюється у днях, відсотках, гривнях.

Норматив оборотних коштів установлюється в грошовому виразі і обчислюється на підставі кошторису витрат на виробництво, в якому показується вартість сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива та інших витрат, пов’язаних з випуском продукції.

Норматив оборотних коштів з сировини, матеріалів й покупних напівфабрикатів визначається за формулою:

(20)

де О – одноденні витрати сировини, матеріалів, напівфабрикатів, грн;

N – норма оборотних коштів, днів.

Одноденне витрачання на підприємствах несезонних галузей промисловості рекомендується розраховувати на підставі четвертого кварталу планового року, що як правило, має найбільший обсяг виробництва, за формулою:

(21)

де 90 – кількість днів у кварталі.

У сезонних галузях промисловості одноденне витрачання визначається на підставі кварталу з найбільшим обсягом виробництва.

Норма оборотних коштів з сировини, матеріалів і покупних напівфабрикатів визначається за формулою:

(22)

де ТРЗ – транспортний запас,

ПЗ – підготовчий запас,

ТЗ – технологічний запас,

СЗ – поточний (складський) запас,

ГЗ – гарантований (страховий) запас.

Транспортний запас – визначається як різниця між часом перебування вантажу в дорозі від постачальника до споживача та часом поштового пробігу розрахункових документів, їх оформлення вантажовідправником і обробки банками за місцем знаходження постачальника і споживача.

Якщо сировина і матеріали надходять до споживача раніше за прибуття розрахункових документів (або ці процеси збігаються в часі), транспортний запас не встановлюється.

Підготовчий запас – це час для прийняття, розвантаження, складання матеріалів.

Технологічний запас включає час на підготовчі операції (сушіння лісоматеріалів, подрібнення брухту, розкроювання матеріалів), якщо вони не є складовою частиною виробничого циклу.

Поточний запас залежить від частоти і рівномірності поставок матеріалів, рівномірності їх споживання у виробництві. У норму оборотних коштів включається поточний запас у розмірі 50 % тривалості інтервалу між поставками.

Середній інтервал між поставками визначається:

(23)

де К – загальна кількість поставок даного виду матеріалів за звітний рік.

Гарантійний (страховий) запас створюється з метою запобігання наслідкам можливих перебоїв у постачанні. Норма оборотних коштів на страховий запас встановлюється, як правило, в межах 50 % поточного запасу.

Норматив оборотних коштів для незавершеного виробництва визначається з формули:

(24)

де З – одноденні витрати за планом IV кв., грн.;

Д – тривалість виробничого циклу, днів;

К – коефіцієнт зростання витрат.

За рівномірного розподілу витрат коефіцієнт зростання витрат визначається за формулою:

(25)

де А – витрати, які здійснюються одноразово на початку виробничого циклу;

Б – наступні витрати, які включаються в собівартість продукції.

Норматив оборотних коштів на витрати майбутніх періодів визначаються за формулою:

(26)

де Со - сума коштів, які вкладені в ці витрати на початок запланованого періоду, за відрахуванням отриманих банківських кредитів;

Рп - витрати, що проводяться в плановому році, передбачені відповідними кошторисами;

Рв – витрати, які включаються в собівартість продукції запланованого року та передбачені кошторисом виробництва.

Норматив оборотних коштів для готової продукції:

(27)

де З – одноденний випуск продукції в IV кварталі планового року за виробничою собівартістю, грн.;

Р – норма запасу оборотних коштів для готової продукції, днів.

Норма запасу оборотних коштів для готової продукції включає такі елементи:

  • час на комплектування виробів для поставки;

  • час на упаковку продукції;

  • час на оформлення і здачу платіжних документів у банк.

Розрахунок потреби оборотних коштів економічним методом.

Особливість полягає в тім, що обчислений методом прямого розрахунку норматив ділять на дві частини:

до I відносять нормативи оборотних коштів за статтями, розмір яких прямо залежить від обсягу витрат на виробництво: сировина, основні матеріали і т. ін.;

до II включаються ті статті нормованих оборотних коштів, розмір яких прямо не залежить від зміни витрат на виробництво: запасні частини для ремонту устаткування, малоцінні і швидкозношувані предмети і т. ін.

Для визначення нормативу оборотних коштів на плановий рік виробничий норматив збільшується відповідно до темпів зростання виробничої програми в плановому періоді.

Невиробничий норматив оборотних коштів збільшується на 50 % від зростання виробничої програми.

Отримана загальна сума нормативів зменшується на суму коштів, що вивільняються в результаті планового (прогнозованого) прискорення обертання оборотних коштів.

Оцінка наявності та ефективності використання оборотних коштів проводиться за даними фінансової звітності підприємства з використанням наступних показників (табл. 3.6).

Таблиця 3.6