Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Фінанси підприємств Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.82 Mб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни “Фінанси підприємств”

Мета: формування системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств.

Після вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» екстерни повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме:

Інструментальні компетенції

 • здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручників, навчальних посібників, періодичних видань, Інтернету тощо);

 • здатність ефективно організовувати свій час.

Міжособистісні компетенції

 • здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

 • здатність працювати у команді та в міжнародному контексті;

 • здатність сприймати різноманітність та міжкультурні відмінності;

 • прихильність до етичних цінностей.

Системні компетенції

 • здатність застосовувати знання з питань фінансової у професійній діяльності.

Спеціальні компетенції

 • уміння організовувати систему управління фінансами на підприємстві;

 • здатність теоретично обґрунтовувати практику формування і використання прибутку підприємств;

 • володіння фундаментальними проблемами теорії та практики оподаткування підприємств;

 • володіти особливостями банківського і небанківського кредитування підприємств;

 • базові знання з організації, аналізу, контролю та планування фінансів на підприємстві;

 • здатність визначати ефективність використання основних засобів підприємства та їх відтворення;

 • здатність правильно використовувати методи і техніку нарахування амортизації;

 • володіння механізмом застосування фінансової санації підприємств.

1.1.Тематичний план навчальної дисципліни

Модуль 1. Теоретико-практичні основи фінансів підприємств

Змістовий модуль 1. Основи організації фінансів підприємств

Тема 1. Основи фінансів підприємств.

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств.

Змістовий модуль 2. Формування фінансових результатів діяльності підприємств

Тема 3. Грошові потоки підприємств.

Тема 4. Формування і розподіл прибутку.

Тема 5. Оподаткування підприємств.

Змістовий модуль 3. Фінансування основних і оборотних фондів.

Тема 6. Оборотні кошти.

Тема 7. Кредитування підприємств.

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.

Змістовий модуль 4. Діагностика і прогнозування фінансового стану підприємств.

Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємств.

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах.

Тема 11. Фінансова санація підприємств.

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: ПМК

1.2. Зміст навчальної дисципліни

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ”