Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Фінанси підприємств Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.82 Mб
Скачать

Практичні завдання Задача 1

Розрахувати план прибутку від реалізації товарної продукції методом прямого розрахунку, користуючись даними таблиці. Результати розрахунку заносити в цю ж таблицю 3.3.

Таблиця 3.3

Розрахунок плану прибутку від реалізації товарної продукції по меблевій фабриці на поточний рік

за/п

Найменування виробів і послуг

Плановий обсяг реалізації шт.

Оптова ціна за од. в грн.

Плановий обсяг реалізації, грн.

Повна собівартість од. продукції, грн.

Обсяг реалізації за собівартістю, грн.

Прибуток від реалізації, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Шафи для одягу

1256

358,00

330,00

2.

Дивани

695

590,00

510,00

3.

Канапи

1200

210,00

175,00

Разом

х

х

?

х

?

?

Зробити висновки.

Задача 2

Розрахувати по об’єднанню “Машинобудівник” прибуток на плановий рік методом прямого розрахунку, виходячи з таких даних:

  1. План виробництва на плановий рік:

Верстат

Кількість продукції, шт.

Оптова ціна

верстата, грн.

Собівартість

верстата, грн.

1

2

3

4

МК

900

3000

2700

АВ

110

5560

5060

Б

99

8400

7440

У

152

8200

7250

Л

208

6000

5370

Н

118

8330

7820

2. Залишки продукції на початок і кінець планового року (за собівартістю):

Показники

Очікувані залишки на початок планового року, грн.

Планові залишки на кінець планового року, грн.

1

2

3

1. Готова продукція на складі

12812

10120

2. Товари відвантажені, строк оплати яких не настав

15640

14500

3. Товари відвантажені, не оплачені в строк

10520

7820

1

2

3

4. Товари на відповідальному зберіганні

5400

-

3. Очікувана рентабельність (за собівартістю) за IV квартал поточного року - 19,5%, за IV квартал планового року - 21%.

Зробити висновки.

Задача 3

Визначити прибуток від реалізації продукції, користуючись даними таблиці 3.4.

Таблиця 3.4

Вихідні дані

Найменування

продукції

Кількість виробів

Повна

собівартість

одиниці продукції

Рівень рентабельності

План, шт.

Факт, шт.

План, грн.

Факт, грн.

План, %

Факт, %

2

3

4

5

6

7

8

А

400

430

351

354

25

30

Б

1500

1300

218

200

20

15

В

2000

2500

812

812

30

31

Г

850

950

510

540

25

28

Зробити висновки.

Задача 4

Визначити розмір прибутку і рівень рентабельності по кожному виробу металургійного заводу, використовуючи дані:

Продукція

Собівартість 1т, грн.

Оптова ціна 1 т, грн.

в звітному році

в плановому році

1

2

3

4

Чавун

54

52

60

Заготовка

132

128

135

Прокат листовий

175

160

210

Задача 5

Визначити базову рентабельність продукції підприємства за умов підвищення цін на продукцію підприємства в 2,25 рази; на сировину у 2,8 рази. Очікувана повна собівартість продукції базового року - 18380 грн. Прибуток від реалізації товарної продукції – 6500 грн.

Зробити висновки.

Задача 6

За даними звітного періоду повна собівартість продукції склала 820 тис. грн., а обсяг реалізації продукції – 1000 тис. грн. Планується зниження витрат на 1 грн. продукції, що буде реалізована, на 2 копійки. Обсяг реалізації продукції в періоді, що планується, в оптових цінах – 1100 тис. грн.

Визначити прибуток від реалізації продукції в плановому періоді.

Тема 5:

Оподаткування підприємств

Тема заняття:

Непрямі і прямі податки підприємств

Мета заняття:

Закріпити теоретичні знання та сформувати практичні навики з визначення суми непрямих податків, які сплачують підприємства

Обладнання:

  1. Податковий Кодекс України

  2. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи.

  3. Мікрокалькулятори.

  4. Контрольні завдання.