Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Фінанси підприємств Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.82 Mб
Скачать

Розрахунок потреби в оборотних коштах

Види матеріаль-

них

цінностей

Одноденні витрати, тис. грн.

Норми оборотних коштів, днів

Потреба в оборотних коштах, тис. грн.

Транс-порт-

ний запас

Час на прийман-

ня і складу-вання

Техноло-

гічний запас

Поточ-ний запас

Страхо-вий запас

Разом

1

2

3

4

5

6

9

А

13,3

3

2

4

10

?

Б

6

2

2

2

8

?

В

8,9

1

1

2

14

?

Г

8

4

2

2

12

?

Д

6,2

2

1

2

6

?

Разом

?

х

х

х

х

х

?

?

Задача 7

Визначити суму абсолютно і відносно визволених оборотних коштів за даними таблиці:

за/п

Показники

минулий рік

поточний рік

1

2

3

4

1.

Обсяг реалізації продукції, тис.грн.

26000

26400

2.

Середньорічні залишки нормованих оборотних коштів, тис.грн.

5200

5150

3.

Обертання оборотних коштів, в днях

?

?

Зробити висновки.

Задача 8

Визначити норматив підприємства з незавершеного виробництва в грошовому виразі, виходячи з таких даних:

п/п

Вироби

Виробничий цикл, дні

Планова собівартість товарної продукції в IV кварталі планового року, тис. грн.

1

2

3

4

1.

А

30

650

2.

Б

26

1750

3.

В

50

450

4.

Г

15

1100

Разом

?

Витрати одноразові на початку процесу виробництва складають 60%, а останні розподіляються рівномірно протягом всього циклу.

Задача 9

Визначити норматив оборотних коштів по витратах майбутніх періодів у плановому році, виходячи з таких даних:

Вироби

Залишки витрат на початок планового року, грн.

Витрати в плановому році, грн.

Випуск в плановому році, т

Буде списано на собівартість в плановому році на одиницю випуску, грн.

1

2

3

4

5

А

300 000

850 000

2 000

100

Б

5 000

90 000

320

30

В

-

15 000

250

50

Г

4 600

8 000

60

40

Разом

?

?

-

-

Зробити висновки.

Задача 10

Визначити показники ефективності використання оборотних коштів підприємства за рік, використовуючи дані таблиці.

за/п

Показники

План

Звіт

1

2

3

4

1.

Обсяг реалізації продукції, тис. грн.

14500

15200

2.

Середньорічні залишки нормованих оборотних коштів, тис. грн.

3150

3200

Зробити висновки.

Задача 11

Визначити приріст нормативу оборотних коштів, виходячи з наведених даних.

Норматив оборотних коштів підприємства на початок планового року становив 1200 тис. грн., у тому числі виробничий – 900 тис. грн., невиробничий – 300 тис. грн. Зростання виробничої програми на плановий рік передбачене в розмірі 8% проти минулого року. У плановому році в результаті реалізації заходів для поліпшення використання оборотних коштів передбачається прискорення їх обертання на 3%.

Зробити висновки.