Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Фінанси підприємств Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.82 Mб
Скачать

Нарахування амортизації з використанням методу прискореного зменшення залишкової вартості, тис. Грн.

з/п

Рік корисної експлуатації

Первісна вартість об’єкта основних засобів

Розрахунок річної суми амортизації

Щомісячна сума амортизації

Сума зносу, нагромадженого з початку експлуатації об’єкта

Залишкова вартість об’єкта

Залишкова вартість на початок року

Норма амортизації, %

Річна сума амортизації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

На дату придбання

-

-

-

-

-

2

1-й рік

3

2-й рік

4

3-й рік

5

4-й рік

6

5-й рік

7

6-й рік

8

7-й рік

9

8-й рік

Задача 6

Первісна вартість об'єкта основних засобів – 7 000 грн., ліквідаційна вартість – 700 грн., строк корисного використання – 4 роки. На підставі наведених даних необхідно визначити: кумулятивний коефіцієнт для кожного року експлуатації об’єкта; річну суму амортизації; щомісячну суму амортизації.

Розрахувати річну суму амортизації за роками корисного використання об’єкта основних засобів з використанням кумулятивного методу, користуючись таблицею 3.16.

Таблиця 3.16

Нарахування амортизації з використанням кумулятивного методу, тис. Грн.

з/п

Рік корисної експлуатації

Первісна вартість об’єкта основних засобів

Розрахунок річної суми амортизації

Щомісячна сума амортизації

Сума зносу, нагромадженого з початку експлуатації об’єкта

Залишкова вартість на кінець року

Залишкова вартість на початок року

Норма амортизації, %

Річна сума амортизації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

На дату придбання

-

-

-

-

-

2

1-й рік

3

2-й рік

4

3-й рік

5

4-й рік

Задача 7

Первісна вартість об'єктів: автомобіль-1 – 9200 грн., автомобіль-2 – 14 250 грн., автомобіль-3 – 10 500 грн. Ліквідаційна вартість: автомобіль-1 – 4700 грн., автомобіль-2 – 10 600 грн., автомобіль-3 – 3480 грн. Передбачений обсяг робіт: автомобіль-1 – 7000 тис. т-км, автомобіль-2 – 7000 тис. т-км, автомобіль-3 – 7000 тис. т-км. Фактично обсяг виконаних робіт становить: автомобіль-1 – 1000 тис. т-км; автомобіль-2 – 3400 тис. т-км; автомобіль-3 – 4750 тис. т-км. Слід визначити: вартість, що амортизується; виробничу ставку амортизації; щомісячну суму амортизації залежно від фактичного обсягу виконаних робіт (табл. 3.17).

Таблиця 3.17