Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Фінанси підприємств Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.82 Mб
Скачать

Розрахунок наявності та ефективності використання оборотних коштів

з/п

Показник

Визначення

Економічна сутність

1

2

3

4

1

Наявність оборотних коштів

(І)

Характеризує величину власних оборотних коштів

а) брак

<

Перевищення поточної потреби понад наявністю власних оборотних коштів

б) надлишок

(I)>

Перевищення наявності власних оборотних коштів понад поточну потребу

2

Коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства (Кр.в)

Відображає питому вагу вартості оборотних коштів у загальній вартості підприємства

3

Оборотність (О)

Характеризує час, за який оборотні кошти здійснюють один оборот

Оборотність виробничих запасів (Оз)

Відображає час перетворення товарно-матеріальних цінностей на готову продукцію чи гроші

Оборотність дебіторської заборгованості (Од.з)

Відображає середній термін отримання платежу

Оборотність кредиторської заборгованості (Ок.з)

Відображає час покриття кредиторської заборгованості

Оборотність грошових коштів (Ог.к)

Відображає час обороту грошових коштів

4

Коефіцієнт оборотності (Ко)

Характеризує кількість оборотів за період за період, що аналізується

5

Коефіцієнт завантаження (Кз)

Показує, скільки оборотних коштів авансовано в 1 грн. реалізованої продукції

6

Прибутковість (Ке)

Характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн. оборотних коштів

7

Рентабельність (Р)

Визначає використання оборотних коштів

де Вк – власні кошти;

Дк – довгострокові кредити;

НА – необоротні активи;

ОА – оборотні активи;

ГК – грошові кошти;

ПЗ – поточні зобов’язання;

Фн – фактична наявність оборотних коштів;

М – вартість майна підприємства;

С – середня вартість оборотних коштів;

Т – тривалість періоду, за який обчислюється оборотність оборотних коштів;

Р – обсяг реалізації продукції;

П – прибуток від реалізації продукції.

Практичні завдання Задача 1

Норма оборотних коштів на тару складає 2,8 грн. на 1000 грн. товарної продукції. Товарна продукція в IV кварталі планового періоду – 50 тис. грн. Знайти норматив оборотних коштів на тару.

Задача 2

Підприємство в Дніпропетровську одержує матеріал від підприємства, що розташоване у Львові. Пробіг вантажу залізницею – 14 днів, поштообіг між містами – 5 днів; час, необхідний постачальнику для підготовки і відправки документів – 2 дні; час, необхідний споживачеві для їх обробки й оплати – 2 дні.

Знайдіть транспортний запас.

Розгляньте ситуацію, при якій підприємство в Дніпропетровську отримує матеріали від кількох постачальників:

Постачальник

Кількість матеріалів

Кількість днів перебування в дорозі після оплати

1

1650

6

2

400

-

3

500

8

4

150

2

Разом

?

Знайдіть транспортний запас.