Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Фінанси підприємств Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.82 Mб
Скачать

Практичні завдання Задача 1

Підприємство "Лікеро-горілчаний завод" здійснює реалізацію алкогольних напоїв власного виробництва. Визначити суму акцизного збору, яку має сплатити дане підприємство за звітний місяць відповідно до обсягів реалізації, що наводяться у табл. 3.5, якщо ставка акцизного збору - 2,5 євро на 1 л 100% спирту. Курс євро: 10,53 грн.

Таблиця 3.5

Дані про обсяги реалізації алкогольних напоїв за звітний місяць:

Найменування

Міцність, %

Об’єм бутилки, л

Кількість реалізованих одиниць

1

2

3

4

Лікер „А”

35

0,5

26 000

Кон’як „Б”

40

0,5

17 000

Задача 2

Вітчизняне торговельне підприємство закупило підакцизний товар в іноземного постачальника і здійснює його доставку в Україну для подальшого продажу. Визначити суму акцизного збору та остаточну вартість цього товару, якщо відомо:

  • митна вартість товару (відповідно до вантажної митної декларації) –

10 000 дол. США;

  • валютний (обмінний) курс Національного банку України: 1 дол. США - 5,6 грн;

  • митні та комісійні збори - 20 грн;

  • ставка ввізного мита - 20%;

  • ставка акцизного збору - 10%.

Задача 3

Промислове підприємство займається пошиттям верхнього одягу. Розрахувати чисту суму податкових зобов'язань даного підприємства за податком на додану вартість у звітному місяці, якщо воно здійснило наступні операції (суми зазначені без урахування ПДВ):

• придбало тканину, фурнітуру та допоміжні матеріали на суму 50 тис. грн.

• реалізувало власну продукцію на суму 100 тис. грн.

Розрахувати чисту суму податкових зобов'язань даного підприємства для ситуації, якщо вищезазначені суми витрат на закупівлю матеріалів та виручки від реалізації продукції враховують у своєму складі ПДВ.

Як зміниться чиста сума податкових зобов'язань підприємства, якщо до вищезазначених операцій додати придбання нового обладнання, вартість якого без урахування ПДВ становить 75 тис. грн?

Задача 4

Роздрібне торговельне підприємство придбало у вітчизняного товаровиробника 200 пар взуття за ціною 280 грн. Визначити суму податкового кредиту та податкових зобов'язань за податком на додану вартість (ПДВ), якщо підприємство реалізувало у звітному місяці 80% партії взуття. Торговельна надбавка підприємства з врахуванням ПДВ становить 25% від ціни придбання взуття.

Розрахунки здійснити у двох варіантах: коли ціна придбання взуття враховує ПДВ, і коли дана ціна не враховує ПДВ.

Задача 5

Визначити суму податку па прибуток, що підлягає сплаті, за результатами діяльності підприємства у звітному кварталі відповідно до діючого податкового законодавства, якщо відомо:

(тис. грн)

1. Доходи від продажу товарів (робіт, послуг) 103,5

2. Витрати на оплату праці 11,2

3. Відрахування у фонди соціального страхування ?

4. Матеріальні затрати та інші операційні витрати,

що відносяться до валових витрат платника податку 43,9

5. Фінансові витрати (проценти за користування отриманими кредитами),

що відносяться до валових витрат платника податку 1,4

6. Сума зменшення балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації), матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції 5,7

7. Витрати на придбання,

модернізацію та ремонт основних фондів 25,2

8. Амортизація основних фондів

та нематеріальних активів підприємства 3,5

9. Сума штрафів, одержаних підприємством 2,6

10. Сума штрафів, сплачених підприємством 5,0

практичне заняття № 2

Модуль І. Теоретико-практичні основи фінансів підприємств

Змістовий модуль 3. Фінансування основних і оборотних фондів

Тема 6:

Оборотні кошти

Тема заняття:

Визначення потреби підприємства в оборотних коштах

Мета заняття:

закріпити теоретичні знання і сформувати практичні навички з розрахунку окремих та сукупного нормативів оборотних коштів

Обладнання:

  1. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи.

  2. Мікрокалькулятори.

  3. Контрольні завдання.