Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Фінанси підприємств Заоч. 2012.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.82 Mб
Скачать

Практичні завдання Задача 1

На основі наведених даних визначити амортизаційні відрахування за І квартал планового року. (табл. 3.12).

Таблиця 3.12

Вихідні дані для визначення балансової вартості основних виробничих фондів станом на 01.01. Планового року (дані умовні), тис. Грн.

Склад основних виробничих фондів

Вартість основних виробничих фондів станом на 01.10. минулого року

Вартість придбаних основних виробничих фондів з урахуванням витрат на їх поліпшення в IV кв. минулого року

Вартість виведених основних виробничих фондів у IV кв. минулого року

Сума амортизаційних відрахувань на IV кв. минулого року

Балансова вартість основних засобів станом на 01.01. планового року

Сума амортизаційних відрахувань у І кв. планового року

1

2

3

4

5

6

7

1. Будівлі та споруди

520,0

48,2

20,4

7,5

?

?

2. Автотранспорт, меблі, прилади

225,0

33,5

19,8

14,0

?

?

3. Робочі машини й устаткування

650,0

72,0

44,0

25,0

?

?

4. Електро-обчислювальні машини

158,0

15,0

12,0

10,0

?

?

Всього

?

?

?

?

?

?

Індекс інфляції за минулий рік становив 107,8%.

Задача 2

Визначити суму, на яку буде збільшено вартість основних фондів станом на 01.01. планового року за даними таблиці.

Індекс інфляції за минулий рік становив 112,0%.

Таблиця 3.13

Вихідні дані для визначення балансової вартості основних виробничих фондів станом на 01.01. Планового року (дані умовні), тис. Грн.

Склад основних виробничих фондів

Вартість основних виробничих фондів станом на 01.10. минулого року

Вартість придбаних основних виробничих фондів з урахуванням витрат на їх поліпшення в IV кв. минулого року

Вартість виведених основних виробничих фондів у IV кв. минулого року

Сума амортизаційних відрахувань на IV кв. минулого року

Балансова вартість основних засобів станом на 01.01.

планового року

Балансова вартість основних засобів станом на 01.01.планового року з урахуванням індексації

Зміна первісної вартості основних засобів у зв’язку з індексацією

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Будівлі та споруди

450,0

30,0

15,0

5,6

?

?

?

2. Автотранспорт, меблі, прилади

210,0

24,0

12,0

13,0

?

?

?

3. Робочі машини й устаткування

540,0

52,0

25,0

20,0

?

?

?

4. Електро-обчислювальні машини

130,0

13,0

8,0

8,0

?

?

?

Всього

?

?

?

?

?

?

?

Задача 3

Первісна вартість об'єкта основних засобів – 10 000 грн., ліквідаційна вартість – 1000 грн., очікуваний строк корисного використання – 4 роки. На основі наведених даних необхідно визначити: вартість, яка амортизується; річну суму амортизації; щомісячну суму амортизації.

Розрахувати річну суму амортизації за роками корисного використання об’єкта основних засобів прямолінійним методом за допомогою таблиці 22.

Таблиця 3.14