Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Організаційна культура Наочний навчальний посібник 2009.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
563.2 Кб
Скачать

Дніпропетровська державна

фінансова академія

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Організаційна культура

Наочний навчальний посібник

Дніпропетровськ – 2009

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

Факультет управління персоналом і економіки праці

Кафедра менеджменту

Орагінзаційна культура

Наочний навчальний посібник

для студентів усіх форм навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

Дніпропетровськ – 2009

УДК 331.101.3

ББК 65.291.212

К 61

Організаційна культура: Наочний навчальний посібник для студентів усіх форм навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». / Комарова К.В., М.О. Колода. – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2009. – 33 с.

Наочний навчальний посібник призначений надати допомогу студентам IV курсу в організації самостійної роботи із вивчення дисципліни «Організаційна культура» з метою засвоєння теоретичного матеріалу та набуття навичок застосування та управління культурою вітчизняних та міжнародних організацій. Посібник розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», програми навчальної дисципліни. Призначається для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання, а також викладачів навчальної дисципліни «Організаційна культура».

Автори (укладачі):

М.О. Колода

К.В.Комарова

  • асистент кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

  • кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

І.Д. Падерін

- д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії

А.П. Крупський

  • кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара

Відповідальний за випуск:

Н.І. Редіна

  • кандидат економічних наук, завідувач кафедри менеджменту Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

Вченою радою факультету управління персоналом і економіки праці

Протокол № __ від __________________ р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № __ від __________________ р.

Зміст

Передмова ...........................................................................................................

4

Модуль І. Концепція організаційної культури………………………………..

5

Тема 1. Концепція організаційної культури…………………………………..

5

Тема 2. Типологія організаційних культур……………………………………

8

Тема 3. Формування й розвиток організаційної культури…………………….

14

Модуль ІІ. Діагностика та оцінка організаційної культури…………………

19

Тема 4. OСАІ як інструмент оцінки організаційної культури……………….

19

Тема 5. Вплив культури на організаційну ефективність………………………

23

Тема 6. Національна культура………………………………………………….

26

СПИСОК рекомендованої ЛІТЕРАТУРИ.........................................

31