Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Організаційна культура Наочний навчальний посібник 2009.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
563.2 Кб
Скачать

Функції організаційної культури

Внутрішні

Зовнішні

 • Охоронна

 • Інтеграційна

 • Регулююча

 • Адаптаційна

 • Освітня

 • Розвиваюча

 • Функція управляння якістю

 • Досягнення балансу між корпоративними і цінностями зовнішнього середовища

 • Регулювання партнерських відносин

 • Орієнтування на клієнтів

Тема 2. Типологія організаційних культур План

  1. Класифікація й основні типи організаційних культур.

  2. Адаптивні й неадаптивні організаційні культури.

  3. Модель конкуруючих цінностей.

Таблиця 2.1.

Класифікація організаційних культур

Типи культур

Характеристика

1

2

Типи культур по Харрісону (Harrison, 1972)

 • Орієнтовані на владу

Акцент на особистих якостях, а не досвіді. Конкурентні культури.

 • Орієнтовані на людину

Погоджені культури, що відкидають контроль керівництва.

 • Орієнтовані на завдання

Акцент на компетентності. Динамічні.

 • Орієнтовані на ролі

Акцент на прихильності букві закону, законності й бюрократії.

Типи культур по Хенді (Handy, 1981)

 • Культура влади

Культура із владним центром, звідки здійснюється контроль. Відсутність правил і процедур. Атмосфера конкурентна (орієнтована на владу) і політична.

 • Рольова культура

Керування за допомогою таких формальних інструментів, як процедури, правила, посадові інструкції. Роль більш важлива, ніж людина. Влада ґрунтується на посаді.

 • Культура задачі

Культура, метою якої є підбір людей, здатних вирішити те або інше завдання. Вплив більшою мірою базується на досвіді й знаннях, ніж на займаній посаді або особистій владі. Заохочується робота в командах. Адаптивна культура.

Продовження таблиці 2.1.

1

2

 • Культура особистості

Культура, у якій центральним пунктом є особистість. Організації існують тільки для того, щоб служити й допомагати своїм працівникам.

Типи культур по Шейну (Schein, 1985)

 • Культура влади

Культура, при якій влада зосереджена в руках декількох людей і заснована на їхніх здатностях. Має тенденцію до підприємництва.

 • Рольова культура

Культура, при якій влада збалансована між лідером і бюрократичною культурою. Навколишнє середовище, як правило, стабільне. Ролі й правила строго визначені.

 • Культура досягнень

Культура, при якій робиться акцент на мотивації й прихильності. Високо цінуються дія, ентузіазм, порив.

 • Підтримуюча культура

Культура, при якій люди вносять свій внесок у спільну справу з почуття прихильності й солідарності. Взаємовідносини характеризуються довірою й взаємністю.

Типи культур по Уільямсу та ін. (Williams et al, 1989)

 • Орієнтація на владу

Контроль за середовищем. Особи, наділені владою, прагнуть підтримувати абсолютний контроль над підлеглими.

 • Рольова орієнтація

Організації підкреслюють прихильність букві закону, законність і бюрократію. Важливе значення мають ієрархія й статус.

 • Орієнтація на задачу

Організації акцентують увагу на виконанні задачі. Основою авторитету є відповідні знання й компетентність.

 • Орієнтація на людей

Організація існує, насамперед, для того, щоб служити своїм членам. Передбачається, що окремі члени будуть впливати один на одного, показуючи приклад і допомагаючи.

Таблиця 2.2.