Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Організаційна культура Наочний навчальний посібник 2009.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
563.2 Кб
Скачать

Передмова

Основною метою вивчення навчальної дисципліни «Організаційна культура» є формування системи фундаментальних знань з теорії і практики організаційної культури, умінь і навичок формування і розвитку організаційної культури вітчизняних і міжнародних компаній із використанням інструментів і методів дослідження корпоративної культури.

Даний наочний посібник як засіб навчання дозволяє організувати навчально-пізнавальну діяльність студентів на більш високому рівні, підвисити інтенсивність праці як викладача, так і студентів. Наочний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з дисципліни и містить схеми, таблиці, рисунки, що розподілені за розділами і темами занять.

Наочний посібник містить шість тем. Перша тема «Концепція організаційної культури» включає в себе розгляд ключових питань та термінів, висвітлює види культур, їх елементи та властивості, розкриває зміст та функції організаційної культури.

У другій темі «Типологія організаційних культур» описані теоретичні погляди вчених на типи та характеристики корпоративних культур.

Третя тема «Формування та розвиток організаційної культури» розкриває принципи, етапи, джерела і моделі формування організаційної культури. Описує причини і методи підтримання організаційної культури. Рушійні сили змін, модель змін та процес зміни культури в організації.

Тема чотири «OCAI як інструмент оцінки організаційної культури» розкриває сутність найбільш популярного інструменту в оцінці організаційної культури та методику його застосування на практиці.

У п’ятій темі «Вплив культури на організаційну ефективність» розглянуті моделі впливу культури на організаційну ефективність, описана матриця оцінки культурного ризику та виявлені підходи до вирішення несумісності культури і стратегії.

Шоста тема «Національна культура» розкриває проблеми вивчення міжнародних культур, їх відмінності та методи адаптації і пристосування до них. Розглянуті підходи до вивчення національної культури, визначені культурна конвергенція та методи підвищення кросс-культурної грамотності.

Наочний посібник може бути використано як в аудиторний, так і в не аудиторний час.

Модуль і. Концепція орагінзаційної культури

Змістовий модуль 1

Тема 1. Концепція організаційної культури

План

  1. Поняття організаційної культури.

  2. Основні елементи й структура організаційної культури.

  3. Зміст організаційної культури.

Основні поняття

Культура – це історично певний рівень розвитку суспільства, творчих сил і здатностей людини, що виражений у типах і формах організації життя й діяльності людей, у їхніх взаємовідносинах, а також у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях

Духовна культура – традиції, норми, правила, звичаї, які впливають на поведінку людей.

Артефакти (від лат. artefactum – штучно зроблене) – фізичні об'єкти, створені людськими руками.

Види культур

 • Глобальна культура

 • Національна культура ­

 • Регіональна культура

 • Професійна культура

 • Організаційна культура, субкультура, групова культура, індивідуальна культура, жіноча культура, чоловіча культура й т.п.

Властивості організаційної культури

 • Складність пізнання (визначення);

 • Багатомірність;

 • Тяжкість зміни;

 • Тривалість часу на формування й зміни.

Таблиця 1.1.

Основні елементи організаційної культури

Цінності

Позитивна або негативна значимість певних об'єктів матеріального світу, дій або явищ для організації в цілому і її співробітників

Норми

Історично сформовані або встановлені стандарти поведінки й діяльності, дотримання яких є необхідною умовою для включення індивіда або групи в певне соціальне ціле

Артефакти

Видимі й відчутні аспекти організаційної культури (архітектура будівель, дизайн офісів, логотип організації.)

Мова, символи, перекази, герої, девізи, церемонії

Матеріальні образи, за допомогою яких люди інтерпретують культуру організації

Рис. 1.1. Структура організаційної культури

Рис. 1.2. Зміст організаційної культури В. Сате

Таблиця 1.2.