Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / ФК 09-2з / Організаційна культура Наочний навчальний посібник 2009.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
563.2 Кб
Скачать

Групи країн за Едуардом і Милдред Хол

  • Країни з низькоконтекстуальною культурою.

  • Країни з висококонтекстуальною культурою.

  • Інформація між співрозмовниками передається у відкритій формі.

  • Культурний контекст має велике значення для розуміння інформації.

Таблиця 6.2.

Відмінності між стилями ведення переговорів у різних культурах

Японія

Північна Америка

Латинська Америка

1

2

3

Висока значимість емоційної сприйнятливості

Низька значимість емоційної сприйнятливості

Досить висока значимість емоційної сприйнятливості

Прагнення приховувати емоції

Відкриті або безпристрасні дії

Високий рівень емоційності

Тонка гра; згода між партнерами

Вирішення суперечок через суд рідше, ніж на підставі згоди між партнерами

Груба гра; використання слабких сторін партнерів

Лояльність працівників стосовно роботодавця

Турбота роботодавця про своїх працівників

Недостатня відданість працівників роботодавцеві. Розрив зв'язків по обидва боки якщо буде потреба

Лояльність працівників стосовно роботодавця (який у багатьох випадках є членом родини)

Групове прийняття рішень на основі консенсусу

Командна робота служить ресурсом для приймаючого рішення

Рішення приймаються індивідуально

Продовження таблиці 6.2.

1

2

3

Важливість підтримки престижу. У деяких випадках — прийняття рішень на підставі необхідності порятунку чиєїсь репутації

Прийняття рішень на підставі співвідношення між витратами й результатом. Підтримка престижу не завжди є підставою для прийняття рішень

Вирішальне значення підтримки престижу в процесі прийняття рішень, що необхідно для збереження честі, гідності

Особи, що приймають рішення, мають неприховані особливі інтереси

Особи, що приймають рішення, мають особливі інтереси, однак у багатьох випадках це вважається неетичним

Передбачається наявність особливих інтересів в особи, що приймає рішення. Терпиме відношення навколишніх до задоволення таких інтересів

Відсутність схильності до полеміки. Збереження спокою у випадку власної правоти

Схильність до полеміки й у випадку правоти, і у випадку неправоти нестриманість

Схильність до полеміки й у випадку правоти, і у випадку неправоти; нестриманість

Особлива турбота про акуратність і правильність ділової документації

Велике значення ділової документації як доказового матеріалу

Нетерпиме відношення до ділової документації як до перешкоди на шляху розуміння загальних принципів

Покроковий підхід до прийняття рішень

Систематичний підхід до організації процесу прийняття рішень

Імпульсивне, спонтанне прийняття рішень

Кінцева мета — інтереси групи

Кінцева мета — одержання прибутку або задоволення інтересів індивіда

Що добре для групи, добре й для окремих її членів

Продовження таблиці 6.2.

1

2

3

Формування сприятливого емоційного середовища прийняття рішень

Об'єктивність процесу прийняття рішень. Прагнення до того, щоб уникнути скрутних станів і конфлікту інтересів

Суб'єктивний підхід до прийняття рішень