Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Управління корпоративними фінансами Ден. 2011.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.55 Mб
Скачать

2. Оцінка окремих елементів власного капіталу.

Поелементна оцінка вартості власного капіталу сприяє укріпленню фінансової стійкості корпорації на основі вибору найбільш недорогих джерел його залучення.

Механізм поелементної оцінки власного капіталу корпорації-емітента має такі складові.

По-перше, розрахунок вартості власного капіталу, використовуваного у звітному періоді. Його визначають за формулою:

, (50)

де ЧПЗ – вартість використовуваного власного капіталу у звітному періоді, %;

ЧПЗ – сума чистого прибутку, виплаченого акціонерам в процесі його використання;

- середня величина власного капіталу у звітному періоді.

Процес управління вартістю даного елемента власного капіталу здійснюється перш за все у поточній (звичайній) діяльності. Відповідно вартість використовуваного капіталу у майбутньому (прогнозному) періоді може бути встановлена за формулою:

ВКВП = ВКВЗ * І, (51)

де ВКВП – вартість використовуваного власного капіталу у майбутньому періоді, %;

І – прогнозований індекс росту виплат з чистого прибутку по корпорації в цілому, долі одиниці.

Як вже зазначалося, вартість нерозподіленого прибутку прирівнюють до ціни використовуваного власного капіталу у майбутньому періоді:

ВНП = ВКВП, (52)

де ВНП – вартість нерозподіленого прибутку, %.

Якщо вартість використовуваного власного капіталу у майбутньому періоді і вартість нерозподіленого прибутку у тому ж періоді ідентичні, то при оцінці середньозваженої вартості капіталу (WACC) у плановому періоді дані елементи капіталу можна розглядати як єдиний елемент, тобто включати до оцінки з загальною гумованою питомою вагою.

По-друге, вартість додатково залученого акціонерного капіталу розраховується в процесі оцінки окремо – п звичайних і привілейованих акціях, оскільки норма дивіденду, що передбачається за ними неоднакова.

Вартість залучення додаткового капіталу за рахунок емісії звичайних акцій потребує наявності таких показників:

  1. суми довгострокової емісії звичайних акцій;

  2. суми дивіденду, виплаченого у звітному періоді на одну звичайну акцію;

  3. планового індексу зростання виплат чистого прибутку акціонерам у формі дивідендів;

  4. прогнозованих витрат за емісією звичайних акцій;

В процесі залучення даного виду власного капіталу слід враховувати, що за вартістю він є більш дорогим, оскільки витрати на його обслуговування не знижують оподатковуваний прибуток, а фінансовий ризик найбільш високий, оскільки ця частина акціонерного капіталу при банкрутстві акціонерного товариства захищена найменше.

Розрахунок вартості додаткового капіталу, що залучають за рахунок емісії звичайних акцій (ВКЗА) рекомендують здійснювати за формулою:

, (53)

де ВКЗА – вартість власного капіталу, що залучають за рахунок випуску звичайних акцій, шт.;

КЗА – кількість додатково випущених звичайних акцій, шт.;

ДЗА – сума дивіденду, що припадає на одну звичайну акцію у звітному періоді, грн.;

І – плановий індекс зростання дивідендів з чистого прибутку акціонерам;

- сума власного (акціонерного) капіталу, що залучають за рахунок випуску звичайних акцій;

ВЕ – витрати з емісії звичайних акцій по відношенню до загальної суми емісії акції, долі одиниці.

Вартість залучення додаткового капіталу за допомогою емісії привілейованих акцій визначають з урахуванням фіксованого розміру дивідендів, що встановлюються загальними зборами акціонерів або Радою директорів акціонерного товариства. Саме в цьому і полягає схожість даної частини акціонерного капіталу з залученням позикових коштів. Різниця між ними полягає в тому, що витрати на обслуговування боргу у процентах відносять на витрати товариства, що обліковуються у податковому обліку окремо від витрат на виробництво і збут продукції. Дивідендні виплати по привілейованих акціях здійснюють за рахунок його чистого прибутку. Поряд з виплатою дивідендів до витрат суспільства відносять емісійні витрати з випуску акцій.

Виходячи з цих особливостей вартість додатково залученого капіталу за рахунок емісії привілейованих акцій визначають за формулою:

, (54)

де ВКПА – вартість власного капіталу, що залучають за допомогою привілейованих акцій, %;

ДПА – сума дивідендів, передбачених до виплати у відповідності з контрактними зобов’язаннями акціонерного товариства;

ВЕ – емісійні витрати, виражені в долях одиниці по відношенню до загальної суми емісії.

Управління ціною (вартістю) власного капіталу потребує від корпорації розробки й реалізації зваженої емісійної і дивідендної політики.