Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Управління корпоративними фінансами Ден. 2011.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Практичні завдання

Задача 1

Кількість додатково випущених звичайних акцій компанії складає 2,0 млн. шт. Сума дивіденду, що припадає на одну звичайну акцію у звітному періоді, складає 15 грн. Плановий індекс зростання дивідендів з чистого прибутку акціонерам складає 1,05. Сума власного (акціонерного) капіталу, що залучають за рахунок випуску звичайних акцій – 82 млн. грн. Витрати з емісії звичайних акцій по відношенню до загальної суми емісії акції – 4%. Знайти вартість власного капіталу, що залучають за рахунок випуску звичайних акцій.

Задача 2

Ставка проценту за банківський кредит – 21%. Ставка податку на прибуток – 25%. Рівень витрат позичальника по залученню банківського кредиту в його сумі – 0,05. Розрахувати вартість позиченого капіталу, який залучають у формі банківського кредиту.

Задача 3

Ставка купонного проценту за облігацією – 10%. Ставка податку на прибуток – 25%. Рівень емісійних витрат по відношенню до обсягу емісії – 0,04. Визначити вартість позикового капіталу, що залучають за рахунок емісії облігацій.

Задача 4

Середня сума дисконту (проценту) по облігації складає 30 грн. Номінал облігації 400 грн. Рівень емісійних витрат по відношенню до суми залучених за рахунок емісії грошових коштів – 0,04. Знайти вартість позикового капіталу, що залучають за рахунок емісії облігацій.

Задача 5

Підприємство займається виробництвом декоративного посуду. Кількість проданих виробів складає 10 000 шт. Ціна за одиницю одного виробу – 20 грн. Змінні витрати на одиницю проданої продукції – 10 грн. Сума постійних витрат підприємства складає 50 000 грн. Ставка податку на прибуток – 23%.

На основі наведених даних визначити:

 • величину чистого доходу (після виплати процентів і податків);

 • обсяг продаж, що забезпечують беззбитковість операцій (точку беззбитковості);

 • величину операційного “важеля”.

Зробити висновки.

Задача 6

Купонний дохід за неконвертованими облігаціями дорівнює 12%. Якщо компанія додасть до кожної облігації 15 варантів, то купонна ставка знизиться до 11,5%. Варант дає право на покупку в наступні три роки однієї акції по 12,5 дол. Розрахуйте вартість варантів, якщо номінал конвертованих облігацій дорівнює 1000 дол., а строк погашення – 10 років.

Задача 7

Припустимо, що 100 грн. вкладено на 10 років під 12% річних. Розрахуйте суму вкладу на кінець строку при:

 1. щорічному нарахуванні складних відсотків;

 2. нарахуванні відсотків кожні півроку;

 3. щомісячному нарахуванні відсотків;

 4. безперервному нарахуванні відсотків.

Задача 8

Нехай в кінці кожного з майбутніх 20 років є можливість отримати 1000 грн. Річна процентна ставка для всього періоду дорівнює 10%.

Визначити:

 1. приведену вартість платежів;

 2. чи слід заплатити 100000 грн. за 20-річний ануїтет, що приносить по 20000 грн. за рік?

 3. яка приведена вартість безстрокового ануїтету, що приносить по 20000 грн. за рік?

Задача 12

Поточний курс акції в 800 грн. може в майбутньому або збільшитися до 1000 грн., або зменшитися до 600 грн. Імовірність підвищення ціни дорівнює 0,6, а зниження – 0,4. Ціна виконання опціону “кол” складає 800 дол., а оптимальна величина коефіцієнта хеджирування 0,4.

Визначити:

 1. Нижню межу ціни опціону.

 2. Очікувану ціну опціону “кол”.

 3. Показати відсутність ризику за хеджируваним портфелем.