Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Управління корпоративними фінансами Ден. 2011.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.55 Mб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль I. Теоретико - методологічні засади управління фінансами корпорацій

Змістовий модуль 1. Дослідження діяльності корпорації на фінансовому ринку

Тема 1. Форми організації підприємства. Фінансове-правове управління корпорацією

Тема 2. Фінансова політика корпорації. Інформаційна база управління фінансами корпорації

Тема 3. Аналіз фінансових звітів корпорації

Змістовий модуль 2. Дослідження процесу управління фінансовими ресурсами корпорації

Тема 4. Фінансовий ринок та призначення корпоративних фінансів

Тема 5. Методи оцінки ризику та ефективності інвестиційної діяльності

Тема 6. Ціна капіталу корпорації. Оцінка компанії та теорія опціонного ціноутворення

Тема 7. Дивідендна політика корпорації

Тема 8. Емісійна політика корпорації

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: ПМК (д/з)

1.2. Зміст навчальної дисципліни

УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ”

Модуль 1. Теоретико - методологічні засади управління фінансами корпорацій Змістовий модуль 1. Дослідження діяльності корпорації на фінансовому ринку

Тема 1. Форми організації підприємства. Фінансово-правове управління корпорацією

Корпорація як тип організації підприємницької діяльності. Сутність корпорації як організаційно-правової форми організації акціонерного товариства (АТ). Переваги і недоліки функціонування корпорацій. Види акціонерних товариств. Публічні (відкриті) і приватні (закриті) АТ. Фінансові особливості створення і діяльності акціонерних товариств.

Реорганізація акціонерних товариств. Види реорганізації АТ, їх характеристика.

Фінансово–правове управління корпорацією. Поняття фінансового менеджменту корпорацій. Структура і функції фінансового менеджменту. Роль корпоративного управління у забезпеченні інтересів акціонерів. Механізми корпоративного управління. Методи внутрішнього і зовнішнього контролю. Моделі управління корпорацією: американська і німецька.

Формування і розвиток корпоративних відносин в Україні. Законодавча база корпоративних фінансів. Принципи корпоративного управління. Органи управління акціонерним товариством. Механізми контролю за діяльністю корпорацій в Україні.

Тема 2. Фінансова політика корпорації. Інформаційна база управління фінансами корпорації

Роль корпорацій на фінансовому ринку. Сегменти фінансового ринку. Основні учасники фінансового ринку. Первинний і вторинний фінансовій ринки. Параметри, що характеризують фінансовий ринок як об’єкт управління. Види товару, що пропонуються на внутрішньому фінансовому ринку. Використання коштів, отриманих на фінансовому ринку.

Операції з корпоративними цінними паперами на фондовому ринку. Емісія (первинна та додаткова) і розміщення цінних паперів на первинному ринку. Придбання і перепродаж власних цінних паперів на вторинному ринку. Подрібнення акцій. Консолідація. Обмін облігацій на акції. Рефінансування облігацій.

Державне регулювання випуску та обігу корпоративних цінних паперів у зарубіжних країнах і в Україні. Регламентація правил реєстрації випусків цінних паперів. Механізм втручання держави у функціонування ринку цінних паперів. Засоби контролю за функціонуванням фінансового ринку.