Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Інформатика Ден. Ч.3. Спиридонов 2011.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.04 Mб
Скачать

Завдання до теми 14

Використовуючи створений файл БД, за допомогою інструкції Select виконайте наступні завдання:

  1. Створіть запит на вибірку даних декількох полів;

  2. Створіть запит на вибірку неповторюваних значень з одного довільного поля. Дані зберегти в окремій таблиці;

  3. Створіть довільний запит з використанням псевдонімів;

  4. Створіть довільний запит з умовою та сортуванням даних по одному полю;

  5. Створіть довільний запит з використанням статистичних функцій без угрупування даних;

  6. Створіть довільний запит з використанням статистичних функцій з угрупування даних;

  7. Створіть довільний запит з полями, які обчислюваються;

  8. Створіть довільний запит з двох таблиць. Запит повинен мати умову. Розглянути три різних варіанти табличних зв’язків.

Примітка: Всі створені запити збережіть у файлі БД під іменами від ІЗ_1 до ІЗ_8 відповідно. Створені запити на мові SQL повинні відповідати загальній темі завдання. Звіт повинен мати аналіз створення кожного SQL – запиту.

5. Підсумковий контроль

Іспит дісцпліни «Інформатика» складається з одного теоретичного питання та двух практичних завдань.

Перелік теоретичних питаннь до іспиту

1. Предмет інформатики. Теоретичний фундамент інформатики.

2. Інформатика й інформаційні технології. Роль інформатики в сучасному суспільстві.

3. Прикладні задачі інформатики. Економічна інформація й економічна інформатика.

4. Інформаційна система: структура, склад і компоненти системи.

5. Історія розвитку, класифікація й покоління обчислювальної техніки. 6. Задачі економічної інформатики на сучасному етапі. Перспективи розвитку інформаційних технологій.

7. Основні напрямки розвитку технічних і програмних засобів обробки інформації.

8. Призначення, структура й класифікація технічних засобів інформаційних систем.

9. Особливості структури, конструкції персональних комп'ютерів. Вибір конфігурації персональних комп'ютерів.

10. Класифікація програмного забезпечення. Еволюція розвитку програмного забезпечення та інструментальних засобів програмування, їхня порівняльна характеристика.

11. Призначення й функції операційних систем. Історія розвитку операційних систем.

12. Характеристика операційної системи Windows XP. Встановлення Windows XP.

13. Файлова система Windows XP. Інтерфейс користувача. Налагодження інтерфейсу.

14. Властивості об'єктів Windows XP. Основні прийоми роботи в середовищі Windows XP: запуск програм, керування папками, файлами і ярликами. Робота з дисками.

14. Програма «Проводник». Пошук файлів, папок, комп'ютерів.

15. Прикладні програми Windows XP, Панель управління.

16. Встановлення обладнання. Встановлення та відновлення драйверів. Встановлення принтера, модему, сканера.

17. Встановлення та знищення програм. Оновлення програм.

18. Встановлення та знищення компонентів Windows XP.

19. Робота в мережі. Адміністрування Windows XP.

20. Управління задачами та процессами в Windows XP. Службові програми.

21. Компютерні віруси та антивірусні програми. Робота з антивірусними програмами Windows XP.

22. Операційні оболонки Total Commander, FAR.

23. Архівація даних. Робота з архіваторами WinZip, WinRar.

24. Характеристика програми Microsoft Word. Склад та призначення елементів вікна. Огляд меню.

25. Створення, збереження, пошук і завантаження текстових документів. Перевірка правопису, використання тезаурусу.

26. Вставлення і редагування тексту, спеціальних знаків. Операції с абзацами та фрагментами тексту.

27 Створення та використання автотексту. Форматування тексту, абзаців. Встановлення параметрів сторінки (орієнтація, поля, верхній и нижній колонтитули, нумерація сторінок).

28. Робота з кількома документами одночасно. Робота великими документами.

29. Таблиці: створення, оброблення, форматування, сортування, обчислення елементами «Формула».

30. Редактор формул Microsoft Equation: запуск, створення та редагування формул.

31. Робота с графікою. Створення, вставлення ілюстрацій, створення об'єктів WordArt. Створення документів за допомогою шаблонів. Друк документів.

32. Поняття та класифікація комп'ютерних презентацій. Види та типи презентацій.

33. Створення мультимедійних презентацій засобами MS Power Point.

34. Визначення, призначення, класифікація комп'ютерних мереж.

35. Архітектура й принцип роботи комп'ютерної мережі. Поняття протоколу.

36. Семирівневая еталонна модель узагальненого мережного протоколу.

37. Передача повідомлень у мережі: формування блоку, фрагмента, пакета й кадру. Модель « клієнт-сервер».

38. Апаратні та програмні засоби Internet. Історія створення Internet. 39. Протоколи TCP/IP. Послуги Internet.

40. Доступ користувачів до мережі Internet, система адресації в мережі Internet.

41. Робота з браузером Microsoft Internet Explorer. Перегляд документів в World Wide Web (WWW).

42. Визначення: гіпертекст, гипермедиа, Web-сторінка, Web-сайт (HTML-документи). Створення й відкриття Web-Сторінок.

43. Операції з файлами: завантаження, пряме відкриття й робота з файлами. Пошук даних у мережі.

44. Система електронної пошти. Ведення електронної кореспонденції: створення, відправлення повідомлень і відповідей на листи, пошук і нагромадження адрес. Адресні книги. Приєднання файлу до повідомлення.

45. Настроювання програми. Випористання адресної книги, списків розсилки. Етикет електронної переписки

46. Основні поняття мови HTML. Основні правила дизайну при оформленні HTML-документів.

47. Класифікація загроз безпеці та вразливостей інформації в комп'ютерних системах. Етичні та правові основи захисту інформації.

48. Інтелектуальна власність, авторське право та комерційна таємниця.

49. Стандарти інформаційної безпеки. Політика безпеки.

50 Загрози, що походять з Internet. Правила безпечної роботи в Internet.

Приклади практичних завдань до іспиту

Завдання 1.

1.1. У програмі СУБД Access створити базу даних, яка повинна містить 2 таблиці з відповідними завданню іменами, кожна з них повинна складатися з 4-6 полів, не менш ніж 7 записів. При створенні таблиць необхідно визначити імена полів,поле первинного ключа, задати типи даних та властивості полів. Таблиці повинні мати ключові та індексовані поля. Між таблицями повинний бути встановлений зв'язок за допомогою майстра підстановок.

БД складається з таблиць:

  • Товар та його характеристики;

  • Замовники на товар та їх реквізити.

1.2. Створити 3 запити, у т.ч. один перехресний запит.

1.3. Створити 2 форми різними способами, в т.ч. одну підпорядковану.

1.4. Різними способами створити 2 звіта.

Завдання 2.

2.1. Використовуючи можливість підбора параметра табличного процесора Excel, знайдіть кількість м’ясних консервів, при який загальна вартість товару дорівнює 487,2

Товар

Ціна

Кількість

Знижка

Вартість

м’ясні

5,6

0

13%

молочні

2,3

0

1%

рибні

3,2

0

1%

Разом: