Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Інформатика Ден. Ч.3. Спиридонов 2011.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.04 Mб
Скачать

1. Програма навчальної дисципліни

«ІНФОРМАТИКА»

1.1. Опис навчальної дисципліни «Інформатика»

Мета: формування знань з теоретичних основ інформатики, інформаційних технологій, принципів побудови сучасних та перспективних електронних обчислювальних машин, формування вмінь розв’язання економічних задач засобами прикладного програмного комплексу Microsoft Office та користування комп’ютерними мережами.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні:

 • здатність розуміти теоретичні засади інформатики;

 • здатність розуміти еволюцію, стан та перспективи розвитку компонентів інформатики;

 • здатність розуміти систему принципів оброблення економічної інформації;

 • здатність збирати, досліджувати, перевіряти, оцінювати та використовувати економічну інформацію;

 • здатність орієнтуватися в системі організації комп’ютерної безпеки та захисту інформації;

 • здатність логічно, доступно й ефектно подавати інформацію, структурувати її, застосовувати різні способи її подання;

 • здатність самостійно здійснювати роботу із структурованими документами та базами даних;

 • здатність приймати обґрунтовані та законні рішення, грамотно складати електронні документи під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування фахового спрямування;

 • здатність використовувати комп’ютерні технології для розв’язання фінансово-економічних проблем.

Міжособистісні:

 • здатність працювати у команді;

 • здатність брати соціальні та етичні забов’язання при прийнятті рішень.

Системні:

 • здатність застосовувати знання на практиці;

 • здатність за допомогою інформаційних технологій досліджувати та моделювати економічні процеси, приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення оптимального вибору за наявності альтернативних можливостей;

 • здатність користуватися комп’ютерною технікою та мережними технологіями у майбутній професійній діяльності;

 • здібність адоптуватись до нових ситуацій та отримувати нові знання;

 • здатність до ініціативи та підприємництва;

 • здатність обґрунтовувати застосування вибраних методів під час приймання оптимальних рішень;

 • прагнення до успіху.

Спеціальні:

 • здатність доцільно використовувати інформаційні технології у галузі економіки та підприємництва;

 • здатність демонструвати творчий підхід у дослідженні економічної системи за допомогою обраних інформаційних технологій в умовах інформаційного суспільства.

1.2. Тематичний план навчальноії дисципліни Тематичний план навчальноії дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль І. Сучасні комп’ютерні технології оброблення даних

Змістовий модуль № 1. Системне забезпечення інформаційних процесів

Тема 1. Теоретичні основи інформатики

Тема 2. Апаратне та програмне забеспечення інформаційних процесів

Тема 3. Операційні системи

Тема 4. Сервісні програми персонального комп’ютера

Змістовий модуль № 2. Прикладні програмні засоби роботи зі структурованими документами

Тема 5. MicrosoftOffice. Редактор текстівWord

Тема 6. MicrosoftOffice. ПрограмаPower Point

Тема 7. MicrosoftOffice. Табличний процесорExcel

Тема 8. Основи офісного програмування. VBA for Application.

Змістовий модуль № 3. Мережні технології.

Тема 9. Комп’ютерні мережі.

Тема 10.ЗастосуванняInternetв економіці.

Тема 11. Створення та розміщення ВЕБ–сторінок.

Тема 12. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації.

Модуль ІІ. Індивідуальне науково-дослідницьке завдання (ІНДЗ).

Змістовий модуль № 4. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних

Тема 13. MicrosoftOffice. СУБДACCESS.

Тема 14. Програмування на мовіSQL

Модуль ІІІ. Індивідуальне науково-дослідницьке завдання (ІНДЗ).

Підсумковий контроль: іспит