Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Інформатика Ден. Ч.3. Спиридонов 2011.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
4.04 Mб
Скачать

Таблиця для виконня обчислення підсумкових даних

A

B

C

D

1

Модель

Заводська_ціна

Транспортні_витрати

Передпродажна_підготовка

2

Corolla LiftbackXL

35700

950

200

3

Corolla LiftbackGT

39200

1200

105

4

Corolla CompactGT

41100

975

105

5

Corolla CompactXL

37900

1050

105

6

Corolla Kombi

46200

100

105

7

Разом

?

?

?

17.3. Збережіть змінений файл, помістивши його на диску C:\Мои документы\Папка з шифром Вашої групи\, під ім’ям, наприклад Models (в імені файлу необхідно використовувати тільки латинські символи).

17.4. Згорніть Microsoft Excel.

17.5. Розгорніть Microsoft Access.

17.6. Для того, щоб вмонтувати таблицю Excel у файл бази даних під ім’ям, наприклад, Models необхідно виконати наступну послідовність дій.

17.6.1. У пункті меню “Файл” (File) виконайте фіксацію на команді “Внешние данные” (Get External Data) і в підменю на команді “Связь с таблицами” (Link Tables);

або

у межах робочої поверхні вікна Бази даних виконайте фіксацію правої кнопки миші й у контекстному меню, що відкрилося, виконайте фіксацію на пункті “Связь с таблицами” (Link Tables);

17.6.2. У діалоговому вікні “Связь” (Link), що відкрилося:

17.6.2.1. У списку, що розкривається, поля “Тип файла” (Files of type), де перебуває список форматів файлів, дані з яких у вигляді таблиці можуть бути вбудовані в БД Access, виконайте фіксацію на пункті “Microsoft Excel (*.xls)”;

17.6.2.2. У полі “Папка” виконайте установку папки, де розміщений створений в Microsoft Excel файл;

17.6.2.3. У робочій поверхні вікна виконайте маркування файлу, який треба вмонтувати, у нашім прикладі Models;

17.6.2.4. Виконайте фіксацію на кнопці “Связь” (Link).

17.7. Відкривається діалогове вікно “Связь с электронной таблицей”, у якому за кілька кроків Майстер зв’язку (Link Wizard) допоможе вмонтувати Excel-Дані в таблицю Access.

17.7.1. На першому кроці вибирається потрібний об’єкт.

17.7.1.1. В області, розміщеної у верхній частині вікна пропонується вибрати аркуші робочої книги або іменований діапазон:

  • Листы;

  • Именованные диапазоны.

Виконайте активізацію перемикача обраного варіанта, у нашім прикладі Листы;

17.7.1.2. У полі виконайте маркування аркуша робочої книги, на якому розміщена таблиця, у нашім прикладі Лист2.

17.7.1.3. Виконайте фіксацію на кнопці Далее (Next).

17.7.2. На другому кроці вказується використання даних з першого рядка як імена полів таблиці.

17.7.2.1. У нашім прикладі, включіть вимикач “Первая строка содержит заголовки столбцов” (First Row Contains Column Headings);

17.7.2.2. Виконайте фіксацію на кнопці Далее (Next).

17.7.3. На третьому (останньому) кроці майстра пропонується задати ім'я убудованої таблиці.

17.7.3.1. У полі “Имя связанной таблицы” за замовчуванням майстер пропонує ім’я Лист2 і т.і.

Залишіть ім’я, пропоноване програмою, або введіть нове, наприклад, Models;

17.7.3.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Готово” (Finish).

17.7.4. Для підтвердження завершення процесу вбудовування в діалоговому вікні, що відкрилося, виконайте фіксацію на кнопці “Ok”.

17.7.5. У вікні БД з’явилася нова таблиця з ім’ям Models.

Примітка: У вікні бази даних поруч зі значком убудованої таблиці з’явиться стрілка, що свідчить про те, що зовнішня таблиця убудована в Access.

17.8. У вікні БД відкрийте вбудовану таблицю в режимі конструктора.

Примітка: Відкривши убудовану таблицю в режимі конструктора таблиць, ви переконуєтеся в тім, що вона виглядає, як звичайна Access-таблиця, але структуру полів цієї таблиці змінити не можна.

17.9. У вікні БД відкрийте імпортовану таблицю в режимі таблиці, відредагуйте числові дані й закрийте вікно.

17.10. Розгорніть Microsoft Excel і переконайтеся, що всі внесені в убудовану таблицю зміни автоматично змінилися й у таблиці Excel.

17.11. В Microsoft Excel у колонку F, яку озаглавте, наприклад Загальна сума, виконайте обчислення підсумкових даних по відповідних рядках і виконайте збереження змін у файлі Models.

17.12. У вікні БД відкрийте імпортовану таблицю в режимі таблиці й переконайтеся, що всі внесені в таблицю Excel зміни автоматично змінилися й в убудованій таблиці.

18. Експортування даних з Microsoft Access в електронні таблиці й текстові файли.

Примітка: Користувач може експортувати дані з Access-таблиць у текстові файли, електронні таблиці, файли інших прикладних програм управління базами даних, а також в іншу базу даних Access.

19. Завдання: Створену в MS Access таблицю необхідно експортувати в Excel для подальшої обробки.

20. Для рішення поставленого завдання необхідно виконати наступну послідовність дій.

20.1. Розгорніть Microsoft Access.

20.2. Відкрийте базу даних, що містить експортовану таблицю, наприклад Клієнти.

20.3. У вікні БД виконайте маркування експортованої таблиці, у нашім прикладі Клієнти.

20.4. У пункті меню “Файл” (File) виконайте фіксацію на команді “Сохранить как/Экспорт” (Save As/Export).

або

у межах робочої поверхні вікна Бази даних установите курсор миші на значку таблиці, у нашім прикладі Клієнти, виконайте фіксацію правої кнопки миші й у контекстному меню, що відкрилося, виконайте фіксацію на пункті “Сохранить как/Экспорт” (Save As/Export).

20.5. У діалоговому вікні “Сохранение объекта” (Save As), що відкрилося, пропонується два варіанти розміщення експортованих даних:

  • Во внешнем файле или базе данных (Те an External File or Database);

  • В текущей базе данных (Within the Current Database as).

20.5.1. Виконайте активізацію перемикача обраного варіанта, у нашім прикладі Во внешнем файле или базе данных;

20.5.2. Виконайте фіксацію на кнопці “Ok”.

20.6. У діалоговому вікні “Сохранение объекта: Таблица ’Клиенты’ в…”, яке відкрилося:

20.6.1. У списку, що розкривається, поля “Тип файла” (Files of type), де перебуває список доступних для експортування форматів файлів, виконайте фіксацію на пункті “Microsoft Excel (*.xls)”;

20.6.2. У полі “Папка” виконайте установку папки, де передбачається розмістити експортований файл;

20.6.3. У полі “Имя файла” (File Name) за замовчуванням майстер експорту пропонує ім’я, що відповідає імені таблиці тобто Клієнти. Залишіть ім’я, пропоноване програмою, або введіть нове, наприклад, Personnel;

20.6.4. Виконайте фіксацію на кнопці “Экспорт” (Export).

Примітка: У результаті Access створить Excel-файл із усіма даними з Access-таблиці й вставить імена полів таблиці в перший рядок таблиці Excel.

20.7. В Microsoft Excel відкрийте й перегляньте експортований файл.

20.8. Закрийте Microsoft Excel.

21. Завдання: Самостійно виконайте експорт у текстовий файл, створеної в MS Access таблиці, наприклад Personnel1, для подальшої обробки.

Примітка: Ім’я таблиці Access, експортованої в текстовий файл, повинне містити тільки латинські символи.

22. Результати представте викладачеві для оцінки Вашої роботи.

23. Закрийте файл БД.

24. Вийдіть із Microsoft Access.

25. Виключіть ПК (за вказівкою викладача).

26. Оформіть дану роботу.